Přístupy : Dnes 15 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Antarctica Base B9 TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Antarctica Base B9

Lara začíná na zasněženém prostranství, před vojenskou základnou. Okamžitě musí zlikvidovat vojáka, který na ni zaútočí. Před sebou má bednu, na které sebere Desert Eagle. Vpravo pak může najít několik světlic. Vydá se tedy do základny. Vstupní dveře otevře pákou, zlikviduje psa, který na ni vyběhne a v malé místnosti sebere z bedny náboje do Uzi. Vyběhne chodbou nahoru a zabočí do levých dveří. Nad sporákem si otevře poklop a v tunelu za ním najde brokovnici. Vrátí se zpět a otevře dveře naproti místnosti se sporákem. Zlikviduje vojáka a zatáhne za páku vedle stolku s počítačem, čímž aktivuje parabolu. Na WC může sebrat náboje do Uzi. Vyběhne do místnosti s mnoha stoly a na jednom sebere klíče od Jeepu. Vrátí se až dolů do místnosti s dřevěnou bednou, na které prve sebrala náboje (zabije nepřítele) a vydá se po schodech za dveřmi do suterénu. Za bednou najde náboje do Desert Eaglu. Nyní již nemůže v základně nic udělat a tak se vrátí ven k Jeepu. Tunelem dojede až k prvnímu jezírku, kde vystoupí a proplave až k chodbě s propadající se podlahou. Přeskáče na druhou stranu a posbírá Uzyny a náboje (secret 1).
Vrátí se k Jeepu a pokračuje dál. Na první křižovatce se dá vlevo a na další pak vpravo. Dostane se k další základně. Vpravo v malém jezírku sebere náboje do brokovnice (pozor na padající kusy sněhu) a za stožárem se satelitem objeví škvíru a několik nábojů (secret 2).
V základně a vlevo na WC zlikviduje další vojáky a sebere malou lékárnu. Vpravo vyběhne ze základny, dá se vlevo a průchodem se dostane na dvůr s lávkou mezi domy. Přeběhne na druhou stranu a vejde do základny. Vyběhne až nahoru a ze stolu sebere Laserový zaměřovač a klíč. Vrátí se zpět až do první místnosti u Jeepu, kde za oplocenou římsou použije klíč. Tím si otevře dveře na lávce mezi budovami a tak se tam vrátí. V místnosti za lávkou najde náboje a na stole žlutou pojistku. Nyní se vrátí k Jeepu a vydá se tunelem zpět. Pojede neustále vlevo a ž se začne točit stále dokola. Pak vyhledá nižší tunel vpravo a tím se dostane k další základně. Vytáhne se na vyvýšený břeh a až ji kamera upozorní na pojistkovou skříň na sloupu, tak ji rozstřelí pomocí Desert Eagle + zaměřovače. Jakmile ji rozstřelí, otevře se mříž před ní. Otevře první dveře, které najde a zabije v místnosti vojáka. Pokračuje chodbou vlevo nahoru. Zde zabije vojáka se psem a na stole sebere klíč. Zatáhne za páku a vedle na WC může najít náboje do Uzi. Seběhne dolů do místnosti s hořícím sporákem. Může sice vyběhnout ven do postraní uličky, ale tam by stejně nemohla pokračovat dál kvůli zavřeným dveřím. Proto zase sedne do Jeepu a vrátí se do první základny a tam úplně nahoře odemkne zámek, který otevře právě tyto dveře. Vrátí se k těmto dveřím a pokračuje do místnosti, kde ze stolů sebere náboje do Uzi a na stěně si otevře zámkem mřížové dveře. Vyběhne ven, vlevo může najít opět nějaké náboje a vpravo se dostane na menší prostranství s vlajkami a za plotem s přistávací plochou. Ještě než sebere brokovnici, přede dveřmi najde lékárnu mezi bednami (secret 3).
Poté co sebere brokovnici, otevřou se dveře a vyřítí se na ní 4 vojáci. Zlikviduje je a vejde do základny, odkud vyběhli vojáci. Nalezne modrou pojistku. Po tyči vyšplhá nahoru a najde náboje do Uzi. Již se může vrátit do první základny, ale to by nenalezla poslední tajemství a tak se vydá k základně, kde jsou 2 budovy propojeny lávkou. Tam by měla mít otevřené dveře. V místnosti se strojem zatáhne páku a tím vypne rozvod plynu pro sporáky. Vrátí se do nejvzdálenější základny, kde za sporákem je škvíra (dříve tam hořeli ohně). Proplazí se jí a na konci najde náboje a lékárničku (secret 4).
Konečně se může vrátit do první základny a seběhnout do suterénu a vložit obě pojistky. Otevřou se dveře a Lara může vejít do laboratoří. Seběhne dolů do místnosti s lasery na podlaze. Vpravo jsou skleněné dveře a tak tam Lara vběhne. Na nic nečeká, proběhne místnost až na konec a stiskne tlačítko. Otočí se a na zpáteční cestě sebere velkou lékárnu. Lasery nad podlahou jsou nyní vypnuté a tak se vydá naproti chodbou nahoru do místnosti s řídícími pulty. Všimne si automatu v této místnosti a pak pokračuje dál chodbami nahoru, až k přesouvajícím se sloupům a laserovou podlahou. Přeskočí na výstupek po pravé ruce a než se sloup vrátí, skočí na další. Tam je chvilku v bezpečí. Přeskočí na protější výstupek u zdi a odtud na výstupek u středu místnosti. Na protější stěně je vidět žebřík a na ten se musí dostat. Přeskočí na něj a vyleze nahoru. Vlevo se skrčí a proleze šachtou až do místnosti s klecemi a žlutým blikajícím světlem. Zabije vojáka, proběhne místnost a vydá se chodbou nahoru až na ochoz velké místnosti, kde uvidí modré výboje a UFOny. Zastřelí stráže a najde místnost s dalšími bednami. Tam stiskne tlačítko a ve vedlejší místnosti najde pod zelenou bednou velkou lékárnu. Vrátí se na ochoz, kde se otevřeli dveře do další chodby. Skočí do díry a sklouzne do vody. Pokud skočila na skluzavku tak, že klouzala pozadu, našla i velkou lékárnu. Z této díry s lékárnou se postaví zády k vodě a saltem vzat do ní skočí. Přímo před ní je páka, kterou zatáhne. Rychle se otočí a plave na druhou stranu. Za zatáčkou se dá dolů, kde na konci najde páku. Zatáhne ji a rychle se vrátí nahoru a proplave již otevřenou chodbou až na konec. Tam vyleze do malé místnosti. Najde poklop ve stropě a nahoře pak stiskne tlačítko, čímž si otevře dveře. Vejde do nich a na konci před podlahovými lasery se chytne stropu. V chodbě vpravo stiskne tlačítko a pak přeručkuje dál do místnosti s ovládacími panely. Mezi nimi najde kanystřík s DNA. Vrátí se k automatu, co si ho prve všimla a vloží do něj DNA. Tím si otevře dveře vlevo. Přeskáče a přeleze celou místnost s lasery a vejde do dveří. V animaci vidí, jak se otevírají dveře v první místnosti těchto laboratoří. Musí se tam tedy vrátit. Po žebříku vyleze nahoru a pak chodbou až do místnosti, kterou prve viděla z ochozu. Uprostřed mezi výboji je artefakt. Po jeho sebrání končí tento level.

Návod pro vás připravil ---Sakul---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor