Přístupy : Dnes 2 / Online 2 lidé        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Brazilia TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Brazilia

Lara přeběhla do protější místnosti, kde ve vaně našla lékárničku. Vyšla z koupelny a zašla do obývacího pokoje, kde si všimla posuvného kvádru, který záhy odsunula. Našla v něm klíček od vstupního vchodu. Přešla do další místnosti, kde na stole sebrala lékárničku a klíčem si otevřela cestu ven. Po průletu kamery běžela do jezírka, kde si všimla díry ve zdi proti podvodním dveřím. Vplula dovnitř a našla zde druhý klíč. Když vyplavala, všimla si napravo od sebe ještě dveří, ke kterým potřebuje dvě zlatonky. Vyplavala z jezírka a pokud měla proti sobě dům, tak šla napravo od domu a po šplhné stěně vyšplhala až na střechu domu. Na střeše zabila jednu z obřích zabijáckých včelek májek a seskočila do otvoru, odkud vyletěla včela. Zde našla první zlatonku . Vyšplhala na druhé straně střechy a pokračovala až nakonec. Tady se otočila do leva a sklouzla po střeše. Na poslední chvíli skočila se záchytem, aby nespadla a nepřišla tak o svůj drahocenný život. Udělala pár skoků s rozběhem a záchytem, až se dostala na dlouhý dřevěný most. Přešla na druhou stranu a dostala se tak před obrovský labyrint.
Šla rovně a první odbočku po levé ruce ignorovala. Až tu další zašla do leva a na konci chodby za keřem objevila Obraz matky Boží. Sebrala ho a vrátila se zpět. Tentokrát šla napravo. Na další křižovatce odbočila napravo, kde vyšplhala po pár skalách, šla jedinou možnou cestou, až se nakonec dostala k revolveru, který byl opět schován za keřem. Když se vrátila zpátky, zjistila, že už nemůže zpět do labyrintu a tak skočila do jezera pod sebou. Zaplavala k chatě a stejným postupem jako předtím se dostala do labyrintu. Nyní už však neignorovala první odbočku vlevo, ale šla přímo po ní, dostala se tak do vyšší části labyrintu, kde zabila další včelku. Když se dostala na místo, kde vyrůstal strom, všimla si, že naproti je otvor do kterého může skočit se záchytem. Tak také udělala. Skočila a byla tam. Pak udělala ještě další skok přes další propast a dostala se na místo, kde byly další dveře na klíč. Díky klíči, který předtím objevila v jezeře se lehce dostala dovnitř. Tam se nacházel býk, který spal. Lara se rozhodla ho nebudit a zmáčkla veškeré páky, které v místnosti byly. Ještě si všimla velké zlaté ruky uprostřed místnosti a špatně viditelné díry v levém rohu vzadu. (míněno z pohledu od dveří.) Skočila dovnitř. Spadla tak do vodního labyrintu. Proplavala delší chodbou a na první křižovatce se dala doleva. Plavala, na další křižovatce doprava. Na konci chodby našla zlatonku číslo dvě. Otočila se a rychle plavala pořád rovně, až se dostala do místnosti se vzduchovou kapsou, tam se pořádně nadechla. Otočila se plavala do části kde byla první křižovatka. Vydala se druhou cestou až na místo, kde byly dveře. Ty si jednoduše otevřela. Vyplavala na povrch a zjistila, že je tam, kde už to dlouho znala. Vylezla na hráz, která byla před ní. A běžela až na konec ke dveřím, kde vložila obě zlatonky. Ještě si však mohla skočit pro náboje do revolveru, které byly na kamenném sloupu. Musela však při tom zabít ještě včelku zabijačku. No, pak prošla do nově otevřené lokace. Vylezla po žebříku a chodbou rovně, než narazila na další včelku. Ta už byla poslední. (Byl to ohrožený druh, no co už). Všimla si otvoru v pravé stěně a tak vlezla dovnitř. Tam posbírala veškeré předměty a vylezla zase zpět. Vydala se tedy na okraj propasti. Průlet kamery jí ukázal malého hrošíka ve věži kostela, kterého tolik chtěla. Po průletu kamery, skočila na plošinku pod sebou, což probudilo ohnivé duchy. Proto se otočila doleva a všimla si, že pod ní je malé jezírko. Neváhala a skočila do něj. Tam chvíli čekala, než se všichni duchové v jezírku uhasili. Vylezla ven a rozhodla se navštívit kostel. Vešla tedy dovnitř a všimla si, že zde musí vložit Obraz matky Boží. Tím se jí otevřely dveře, ale pozor!!! Za nimi stál bronzový rytíř. Nezbývalo jí nic než ho zneškodnit. Tak také udělala. Po té šla za oltář a nad ní byl otvor do věže, do kterého vylezla. Nahoře sebrala věc po které tolik toužila. Hrošíka. Bohužel to probudilo další duchy. Ty mohla uhasit buď v kašně vedle kostela, nebo opět v jezírku. Po té co byly všichni duchové uhašeni, se Lara vydala na opačnou stranu kostela, co byl vchod. Tam si všimla šplhné stěny, po které vyšplhala nahoru. Po několika skocích, ručkování a zase skocích se dostala do místa, kde byl opět otvor ve zdi. Proběhla až na konec chodby. Vylezla opět po pár skalkách, až se dostala do místa, kde už byla. Ano. Byla to místnost se zlatou rukou. Lara vstoupila před ruku a se vztyčenou hlavou vložila Hrošíka na zlatou ruku. Po té už jen závěrečný průlet kamery proletěl labyrintem až někde do neznáma. KONEC ????

Návod pro vás připravil ---Pablo---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor