Přístupy : Dnes 3 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Deck 16 TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Deck 16

Než sáhnete po tomto návodu, doporučuji vám dobře si prohlédnout animaci v menu hry. Prolétající kamera často upozorní na nějakou tu skrytou páku nebo škvíru.
Lara začíná v temném výklenku před skluzavkou. Pod skluzavkou je hořící láva. Proto Lara ještě než do ní sklouzne, se odrazí a zachytí stěny před sebou. Vyleze nahoru a tím se dostane na další skluzavku. Opět klouže, a pokud chce nalézt první tajemství, musí se opět před koncem odrazit a zachytit stěny. Přeleze na stěnu vlevo a pak vystoupá, jak může nejvýš. Přemetem vzad se dostane do malého výklenku ve stěně. Celé to musí provést bez zbytečného otálení, aby ji zespodu moc nezranil voják. Ve výklenku nalezne malou lékárnu a Uziny (secret 1).
Nyní skočí na stěnu, po které sem vylezla a po ní sleze až k vojákovi, který do ní neustále střílí. Zlikviduje ho a rozhlédne se po hale. Zjistí, že je ve větším výklenku, kde je napravo mrtvola vojáka a náboje do brokovnice. Po jejich sebrání přeběhne na druhou stranu a přeskočí k dvěma bednám. Tu blíže u stěny může dvakrát posunout, čímž si uvolní cestu a zároveň objeví Guardian Key. Na konci plošiny je vidět automatický kulomet a tak se k němu moc nepřibližuje. Odbočí vpravo na šikmý most a asi v půlce z něj skočí na most pod ním. Pod tímto mostem je nádrž se zelenou kyselinou. Nad touto kyselinou jsou špatně viditelné plošinky, na které se musí dostat. Proto se na mostě otočí čelem k bednám, na kterých leží mrtvola vojáka a zachytí se pravého okraje mostu. Pokud není nad plošinkou, tak nad ní přeručkuje a spustí se na ní. Přímo před sebou má další 2 plošiny a po levé ruce také 2 plošiny. Bohužel však nemůže šlápnout na kteroukoli, ale musí přeskákat po správných, které ji nezabijí. Nebezpečné rozezná tak, že pod nimi jsou v kyselině hromádky kostí. Když se jí konečně povede přeskákat až na poslední plošinku s náboji do brokovnice, uvidí ve stěně před sebou škvíru. S rozběhem se jí povede skočit k této škvíře a zachytit se jí. Vtáhne se dovnitř, kde najde světlice a úplně vespod na podstavci páčidlo. Vrátí se nahoru a opět se pověsí ze škvíry. Přeručkuje přes roh vlevo, kde se spustí na skluzavku, po které sklouzne na okraj nádrže s kyselinou. Otočí se doprava a proběhne podél nádrže s kyselinou až na konec. Na konci objeví místnost s hořící podlahou. Před touto podlahou se zastaví a otočí se k ní zády. Přistoupí až k modré stěně. Vyskočí a zachytí se okraje nahoře. Přitáhne se a než stihne sklouznout spět dolů, saltem vzad přeskočí do místnosti nad hořící podlahou. Zde použije Guardian Key a najde světlice. Kamera ji upozorní na dveře za hořící podlahou, které ale zůstávají zavřené, protože nemá druhý Guardian Key. Proto se vrátí dolů a toto místo si zapamatuje, neboť se sem bude muset ještě jednou vrátit. Nalevo od hořící podlahy nalezne v rohu malou lékárnu. Tu rychle sebere a zlikviduje psa a chlápka s mečem. Když jsou všichni mrtví, vrátí se tou samou cestou, kudy přišla podél nádrže (stěnu má vlevo a nádrž vpravo). Dostane se do tmavé chodby, kde si vpravo všimne světlejší stěny. Je to bedna, kterou postrčí 2x dopředu. Tím se dostane do tajné místnosti, kde pak postrčí ještě jednu bednu vlevo a tak se dostane k podstavci, na kterém jsou náboje (secret 2).
Vrátí se spět do chodby a dá se doprava. Po tom co zlikviduje obrovského vlkodlaka, se dostane do místnosti se dvěma výtahy. Ve výklenku uprostřed najde opět několik nábojů a zastřelí několik netopýrů. Za bednami na protější straně nalezne světlice. Pokud se podívá do šachty pod každým výtahem, zjistí, že tam jsou náboje a v druhé je klíč. Proto oba výtahy aktivuje pákami na stěnách před nimi. Vysbírá všechny předměty a najde na jednom sloupu žebřík, po kterém vyleze až nahoru na lávku. Nahoře se postaví zády ke dveřím, kterými je lávka zakončena a všimne si otvoru vpravo nad výtahem. Dostane se dovnitř a najde tam druhý Guardian Key. Vlevo se vytáhne nahoru a seskočí zpátky na lávku, kde jsou na stěně za ní 3 zámky pro Golden Vraveus. Ty zatím žádné nemá a tak seskočí z této lávky, čímž se ocitne u dalšího malého jezírka s kyselinou. Po mostu nad touto kyselinou vyběhne do dlouhé chodby. Tuto chodbu celou přeběhne až ke dveřím na konci. Jakmile se, ale ocitne přede dveřmi, musí znovu použít své zbraně. Poté páčidlem vylomí dveře a přehodí páku. Kamera ji ukáže vysouvající se kvádr. Lara se vrátí chodbou kousek nazpět a odbočí vpravo na most. Zase zlikviduje nepřítele, který se za ní z nenadání objeví. Přeběhne po mostě dolů a dá se doprava ke stěně s třemi bednami. Rozstřelí krabici před levou bednou, kterou může nyní dvakrát odtáhnout od stěny. Za bednou nalezne Laserový zaměřovač. Přeběhne na druhou stranu s mnoha bednami a tam pomocí kvádru, který se vysunul, vyleze nahoru a tam nalezne revolver. Nyní ho zkombinuje se zaměřovačem a může zlikvidovat automatický kulomet, jednou střelou do nádržky s palivem. Konečně si může dojít pro první Golden Vraveus. Moc se nahoře nezdržuje, protože ji v zápětí začnou otravovat dva kostlivci. Seběhne dolů a nyní si může dojít pro další Golden Vraveus do nejnižší části haly. Tam co ji prve chyběl jeden Guardian Key.
Potom co vložila i druhý Guardian Key se za hořící podlahou otevřely dveře. Hořící podlahu přeskočila pomocí šipky, kterou zakončila kotoulem. Zlikvidovala stráž a sebrala z podstavce Golden Vraveus. Při cestě ven ještě odstřelila dalšího vojáka, který na ni čekal v temném koutě. Vybavena dvěma Golden Vraveus se vrátila nahoru k místu, kde oba předměty zasadila do svých pozic. Protože ji ještě jeden chybí, vydá se ho tedy hledat.
Seskočí z lávky a tentokrát se nevydá po mostu přes kyselinu, ale přesně na druhou stranu. Doběhne do zatáčky, kde je v rohu dřevěná bedna a zabije všechny protivníky i ty co na ní zaútočí poté, co pokračuje dál chodbou. Přeběhne celou chodbu a po levé ruce mine zamčené dveře. Po schodech seběhne do místnosti s rostlinami a mrtvolou vojáka uprostřed. Pokud ho odtáhne, nalezne pod ním náboje do brokovnice. Vlevo je opět nádrž, kde po lávce seběhne na kovový můstek se špatně viditelnou brokovnicí. Než se vrátí po lávce nahoru, může skočit do vody (tentokrát to není kyselina) a proplavat tunelem až k točícím se nožům. Ty ve správný moment proplave a tak se dostane do jezírka. Vyleze na břeh a posbírá v místnosti, co se dá. Včetně věcí schovaných pod bednami. Samozřejmě si dá pozor na různé potvory, které se tam znenadání objeví (secret 3).
Zpátky propluje obručí s ostřím a zamíří si to rovně na konec tunelu. Tam se vynoří a vtáhne do otvoru nad vodou. Tím se dostane do místnosti s hořící lávou. Po levé ruce má stěnu, po které se dá šplhat. Zachytí se jí a přeleze úplně vpravo a přes roh nahoru. Zde se vytáhne do škvíry ve stěně (Aby Lara do otvoru vlezla je nutno ji donutit, aby se pustila nohama. Toho docílíme tak, že ji na kratičký moment pustíme a hned zase chytneme. Ještě než se stihne znovu zachytit nohama, ji vtáhneme do díry). Proleze na druhou stranu, kde se spustí na místo, kde prve sebrala brokovnici. Vrátí se po lávce nahoru, kde pomocí brokovnice shodí kostlivce do vody. U stěny vedle rostliny s velkými listy na bedně může najít malou lékárnu. Vzápětí však o ni musí svést boj s maníkem v červeno černém mundůru. Po jeho zabití si všimne na stropě mříže, přes kterou je vidět další Golden Vraveus. Vydá se tedy okolo hromady beden k třem bednám, na kterých je mrtvola vojáka. Vyleze na ně a s rozběhem přeskočí na velkou hromadu beden. Nahoře pak najde náboje do brokovnice a otvor ve stropě. Přes tento otvor se dostane do místnosti s mřížovou podlahou. Zde sebere Golden Vraveus a náboje do brokovnice a vrátí se zpátky do místnosti s rostlinami. Odtud se po schodech vrátí k zamčeným dveřím, které prve minula. Jakmile se je pokusí odemknout, zaútočí na ni voják a obří vosa. Odemkne tedy dveře a za nimi objeví místnost s tekutou lávou. S rozběhem skočí na skluzavku nejdále od ní (Musí skočit tak, aby začala klouzat pozadu). Okamžitě se odrazí a saltem vzad s otočkou o 180° se zachytí škvíry ve stěně. Ručkuje vpravo přes roh a znovu přes roh. Nyní by měla být nad další skluzavkou. Pustí se a okamžitě skokem vpřed se zachytí na protější puklině. Ručkuje do leva, až na konec nad další skluzavku. Opět se pustí a saltem vzad přeskočí na malý výstupek. Zde na ni z díry vyletí hejno můr. Pokud má málo života, rychle se vyléčí, aby ji můry nezabily. Sebere malou lékárnu a náboje do revolveru. Zde musí pomocí revolveru rozstřelit skrze otvor ve stěně 2 houpající se koule. Aby se mohla vrátit, ještě zatáhne za skákací páku nad sebou. Po tom co shlédne, jak se vynořil kvádr, se může vydat spět. Skočí na stěnu, která je naproti páce a zachytí se v puklině. Přeručkuje až nad kvádr, který viděla vyjíždět a zněj, pak opustí tuto místnost. Vydá se chodbou vpravo, proběhne levotočivou zatáčku a doběhne až k mostu nad malou nádrží s kyselinou. Zde si pod mostem všimne vysunutých kvádrů v nádrži. Na druhém konci jsou vidět dveře, které jsou však zatím zavřené. Proto se otočí vlevo, kde na stěně nahoře uvidí skákací páku. Zatáhne jí a přeskáče po blocích až do místnosti s proskleným stropem. Zde sebere poslední Golden Vraveus, několik nábojů a malou lékárnu. Vrátí se zpět před most a vytáhne se na lávku, kde založí třetí Golden Vraveus, čímž si otevře dveře vpravo. Vloží poslední Golden Vraveus. V ten moment se pod ní propadne podlaha a ona začne klouzat po skluzavce. Jakmile se, ale zastaví, musí rychle přeskočit přes díru, aby se vyhnula ostnaté kouli, která se na ni řítí. Zamřížovaným oknem se může podívat do obrovské haly zpola zatopené. Aby se tam dostala, stačí se spustit do díry a sklouznout do vody. Musí si však dát pozor na další valící se kouli.
Ještě než vyleze na břeh, může si sebrat v jeskyňce pod ostrůvkem náboje a Uziny. Vyleze na břeh, zlikviduje obří vosy a kostlivce, kteří se vyhrabou ze země. Na konci u stěny rozstřelí zátarasy a naposledy se potopí do podzemní chodby. Jakmile však do ní vplave, ta se za ní zřítí a Laře nezbývá nic jiného než pokračovat vpřed.
A to je konec tohoto levelu.

Návod pro vás připravil ---Sakul---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor