Přístupy : Dnes 79 / Online 3 lidé        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Desert TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Desert

Hned na začátku kamera zamíří od vodopádu k místu, kde Lara začíná. Vydá se rovně až uvidí sloupy. Vyleze na pravý kopec písku a skočí na první sloup. Další sloup je nalevo, pak vepředu a zase nalevo. Tak se doskáče k páce. Po aktivaci se vysune kvádr písku nalevo u sloupu, který je dál od ostatních. Vyleze na něj a skočí do otvoru. Zde se napravo spustí dolů a přeskáče přes lávu. Zatáhne za páku, čímž se vysunou kvádry a otevřou se dveře, kolem nichž šla. Přeskáče po kvádrech zpět a skluzavkou sjede k vodopádu. Skočí do vody a všimne si na dně brokovnice s náboji. Pak projde skrz vodopád, zatočí doprava a skočí na sloup. Přeručkuje na opačnou stranu a skokem vzad se saltem se chytí druhého sloupu. Přeručkuje doprava a skočí dozadu. Dostane se tak na vyšší patro místnosti s vodopádem. S rozeběhem skáče na plošiny až se dostane na druhou stranu - bude vlevo nad vodopádem. Vyleze nahoru a skočí do vody. Všimne si mříže, za kterou je klíč. Proplave otvorem nalevo a plave podle stěn až k mříži. Sebere klíč (Bridge key) a plave zpět. Vyleze z vody a napravo si všimne dalšího patra plošin - přeskáče až ke dveřím vzadu. Zde použije klíč a pokračuje po schodech až k mostům. Zde se rozhlédne. První most nalevo je úplně zbořený, druhý uprostřed drží a třetí je v rozpadu. Jde tedy po tom celém, až dojde do místnosti s podstavcem. Z podstavce sebere pochodeň a zapálí ji (za ní hoří dva koše). Jde do místnosti s propastí a plošinami. Zde si všimne nalevo cesty nahoru - tudy se vrátí zpět. Teď ale skočí na plošinu napravo a pak rovně. Dá si pozor na první valící se balvan a schová se doprava do otvoru ve stěně. Pak se začne valit zleva další balvan. Před tím se schová do místa, odkud vyjel ten první. Pokračuje v cestě doprava (když se dívá na místo, odkud vyjel první balvan). Vejde do místnosti s kostlivci. Vzadu si všimne košů. Rychle přeskočí díru a zapálí tři koše. Tím se otevřou dveře před vstupem do místnosti. Pak skočí do díry a sebere, co se dá. Pak vyleze a vejde do dveří, kde sebere klíč Gate key (musí odhodit pochodeň, aby jej mohla sebrat). Pak se vrátí do místa, kde byl druhý balvan. Zde odhodí na zem pochodeň (bude ji ještě potřebovat!). Vrátí se zpět k mostům a z pororozpadlého mostu skočí ke dveřím, které otevře klíčem. Zvuk ji upozorní na dva ninji. Jeden z nich má u sebe Uzi. Pak si všimne nejnižšího sloupu v rohu a vyleze na něj. Odtud skočí rovně na další sloup (dá se na něm ručkovat). Přeručkuje na opačnou stranu a skokem vzad se saltem se chytí dalšího sloupu. Vyleze a přeručkuje na druhou stranu. Odtud skočí vpřed a pak zpátky, ale nahoru. Dostane se tak na další patro. Zde si všimne díry ve stěně. Vleze do ní a sleze po stěně. Rozstřelí krabice a najde první secret. Vyleze zpět a pokračuje po plošinkách, až bude moct vylézt na další patro. Uprostřed na sloupu je plošina s podstavcem. Tam se musí dostat, ale cestu ztěžují kostlivci. Až budou skákat, může je sejmout brokovnicí a on spadne; nebo jim uteče. Až sebere Gloden puzzle, vydá se do místnosti s pákou - před vchodem je plošina. Aktivuje páku, čímž se otevřou k balkónu a vysune kvádr. Pak rozstřelí krabici a sebere náboje. Teď se vydá k balkónu. Zde ji očekávají 2 ninjové (jeden má malou lékárničku). Pak rozstřelí krabice a najde Golden key. Vrátí se k mostům a skočí na ten prostřední. K dalším dveřím se dostane tak, že přeručkuje pod sloupem. Otevře klíčem další dveře a zlikviduje ninji. Pokud má revolver (z prvního secretu), zkombinuje ho se zaměřovátkem (má ho ninja) a rozstřelí větší krabici vlevo ve vodě - pod ní je páčidlo. Sebere ho a pak použije Golden puzzle do prvních dveří. Sebere vše a aktivuje páku. Pak jde ke druhým dveřím a otevře je páčidlem - zde je druhý secret. Je zde plno nábojů schovaných pod bednami. Pak se vydá dveřmi, které otevřela pákou. Zde jsou 4 ninjové. Nejlepší zbraň na ně je revolver. Po likvidaci jednomu vypadne klíč Torch room key. Vyleze nahoru po dírách ve stěně a pokračuje rovně. Dojde do místnosti s plošinami a propastí, kde není moc dobře vidět. Vezme si světlici a skočí na černou plošinu přímo před ní (není moc vidět) s rozeběhem. Pak skočí po plošinách až do otovru nalevo. Protože ale nemá pochodeň k podpálení košů, vrátí se a vydá se otvorem vpravo. Zde použije klíč a sebere odhozenou pochodeň. Jde do místnosti s mnoha koši. Jsou zde dva typy - žluté a modré. Podpálí ty, které mají stejnou barvu jako ten pod podstavcem uprostřed místnosti. Pokud podpálí ty špatné, probudí kostlivce. Po zpálení 5 správných se nad podstavcem objeví krystal Blue crystal. Sebere ho a pokračuje dál otevřenými dveřmi. Sejde po schodech. Kamera ukáže další dvě místnosti s cestami. Jedna je zavřená, a tak jde do té druhé, kde ji upozornila na díru ve stěně. V místnosti s olejem sebere ze dna druhý krystal. Pak jde doleva k zápalnému kanálku na podlaze a podpálí ji. Tím zapálí olej a zároveň se vysune kvádr. Nyní zase pochodeň odloží a napravo od východu je výstupek, ze kterého skočí na sloup, dále až na kvádr, který se vysunul. Odtud postupně skáče na plošinky až k páce nad vchodem. Aktivuje ji, čímž se zasunou kvádry u schodů (odtud prolítla kamera). Lara ale pokračuje dál. Skočí na sloup vysunutý ze stropu, přeručkuje na další stranu a skočí saltem vzad na další sloup a zachytí se. Přeručkuje na opačnou stranu a skočí saltem vzad a zachytí se onoho otvoru. Vyleze a leze v kleku dál. Vyleze v místnosti se skálou. Jde doleva a skočí na výstupek. Odtud se zachytí o puklinu ve skále a ručkuje doprava až k mřížím ve skále. Po nich leze nahoru a doprava. Zde se spustí na puklinu a vyleze do ní. Leze dokud může, pak vyleze a zachytí se a ručkuje doprava. Zde se spustí na výstupek, odkud skočí na další. Odtud skočí a zachytí se o puklinu před ní. Vyleze a plazí se rovně a pak doleva. Zde je třetí krystal. Nyní se vrátí až ke schodům. Zde podpálí kanálek na podlaze. Až oheň dojde k oleji a zapálí ho, otevřou se dveře. Pochodeň může odhodit, nebude ji už potřebovat. Lara jde dovnitř a napravo se spustí dolů. Vejde do místnosti s plošinami a kostlivci. Může skákat pouze po plošinkách barvy jako je ta první. Nalevo od ní je stěna, kde se nachází cesta k páce. Skočí tedy doprava, rovně a pak s rozeběhem na plošinu vlevo a dále za stěnu. Dává si pozor na kostlivce. Napravo je ve stěně díra, kudy se proplazí k páce. Ta otevře dveře ven. Lara skočí rovně, doprava pak doprava k otevřeným dveřím. Zde použije všechny krystaly, čímž si otevře další dveře. Vejde do místnost se sloupky a oblouky. Zamíří dopředu a z podstavce sebere Hand of Sirius. Před podstavcem je nalevo páka, která otevře dveře v podlaze. Pokud chce najít třetí secret, jde k zavřeným dveřím. Vytáhne světlici a vydá se doprava za sloup, kde je průlez. Zde se protáhne a pak vyleze nalevo nahoru. Opět proleze a vydá se doleva, kde jsou bedny. Pak se vydá podlahou dolů. Odtud sleze po stěně na plošinku. Musí se dostat na osvětlené bloky s hvězdou. Přeskáče po plošinách až k tomuto místu. Zde zasune puzzle a vrátí se k již otevřeným dveřím. Sklouzne se doprava a spadne do vody. Vyleze a zlikviduje ninji. Pak skočí k páce nalevo a otevře si dveře napravo. Vydá se tudy k palmám na plošinku. Odtud skočí nalevo a zachytí se o puklinu. Ručkuje doprava k páce. Aktivuje ji a spustí se dolů. Vydá se otevřenými dveři do oázy. Konec levelu.

Návod pro vás připravil ---Jirka008---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor