Přístupy : Dnes 72 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Magická zahrada TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Magická zahrada

Po úvodním videu lara vyšplhala po žebříku na horní terasu zahrady a zde skočila do bazénu na jehož dně sebrala klíč od skladu a věci. Poté seběhla z terasy dolů a klíčem si otevřela dveře do skladu. Prošla chodbou rovně a došla do malé místnosti se skříní na kterou vylezla a na ní sebrala klíč od starých spodních skladů. Vrátila se do chodby a dala se doprava kde si otevřela klíčem dveře. Pokračovala dále chodbou a po cestě rozstřílela pár překážek v cestě. Na konci chodby se propadla starou podlahou a vydala se dále. Dostává se do podzemí kde ji čeká pár mutantů. Po delším průchodu dorazila až k veliké díře. Zde slezla po stěně dolů do díry a dole našla páku, kterou zmáčkla. Následuje video ve kterém se nad dírou objeví lano. Vylezla z díry a pomocí lana se dostala na její druhou stranu. Kde si klekla ke kostlivci a sebrala mu páčidlo. Po sebrání páčidla se otevřeli dveře, kterými šla dále. Nyní následuje dlouhá chodba ve které jí čekalo pár pastí a mutantů. Na konec se dostane zpátky stropem do malé místnosti se skříní. Nyní se vydá ven na zahradu a opět vyleze na terasu s bazénkem a zde páčidlem otevře dveře. Přistoupila k altánku se zlatou kostkou a tu vytáhla ven. Poté co je altánek prázdný, do něj vešla a tím se jí otevřely dveře do domu. V domě se dala se doprava kde se nachází koupelna, ve které pistolemi rozstřelila šachtu do které vlezla a na jejím konci našla diamant. Vrátila se a šla chodbou do kuchyně kde zmáčkla páku a tím otevřela tajný průchod za obrazem. Šla průchodem až na konec kde použila diamant. Video jí ukázalo kde se otevřely nové dveře. Vešla do dveří a prošla do sadu, kde se nachází stromy a záhon. Zde zmáčkla tlačítko na stěně domu, a tím si otevřela dveře naproti. Vešla do nich a sebrala ze země brokovnici a odtáhla sochu s vajíčkem na bílou podestu vedle fontány. Tím otevřela dveře do arktické zahrady. Do šla do zimní zahrady a zde svalila kámen do jezera a tím rozbila led. Potom našla na zemi u stěny průchod do kterého se vplazila a na jejím konci zmáčkla tlačítko které otevřelo dveře na dně jezera. Vydala se do jezera a podplula nově otevřenými dveřmi až do místnosti s bednami a skříní. Zde ve skříni našla klíč od jeskyně. Podplula nazpět, vylezla z jezera a klíčem si otevřela jeskyni. Vešla do jeskyně, zabila vlky,a šla nahoru. Cestou si dala pozor na kameny které padaly(2x). Došla až ke strmému sjezdu dolů,po kterém sjela,ale musela se skoky vyhnout dlaždicím na kterých byl nakreslen oheň jinak by uhořela. Po sjezdu došla do malé místnosti, ve které musela po nehořlavých dlaždicích doskákat až k první části amuletu počasí. Jakmile část amuletu sebrala,otevřeli se jí dveře, které vedly do další místnosti kde plnila podobný úkol. Opět musela přeskákat po podestách až ke druhé části amuletu počasí (pozor některé podesty jsou kvůli tmě téměř neviditelné). Po sebrání druhé části amuletu počasí se jí otevřely dveře kterými šla dále, až se dostala zpět do zahrady. Nyní opět skočila do jezera v arktické části zahrady a proplula do místnosti s bednami a skříní. A zde do díry ve zdi vložila Amulet počasí. (nejdříve obě části složila v inventáři do sebe). Následuje video ve kterém zaprší a vyrostou mrkve na záhoně. Vydala se k záhonu a minimálně jednu mrkev si vzala. Mrkev pak použila v arktické části zahrady jako nos sněhuláka. Po nasazení nosu se otevřeli dveře do domu, kde šla nejprve doleva do koupelny zmáčknout tlačítko a poté vstoupila do knihovny kde sebrala mezi spadenými knihami dárek a i v této místnosti zmáčkla tlačítko na stěně. Tím otevřela vedlejší místnost s vánočním stromkem. Vstoupila a na prázdný stolek před stromkem položila dárek. Následuje konečné video a level je úspěšně za Vámi.

Návod pro vás připravil ---Martin---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor