Přístupy : Dnes 8 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Miliarty police area - escape TR-3

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Miliarty police area - escape

Na začátku levelu se Lara nachází ve vodní nádrži, a tak vyplave nahoru. Porozhlídne se kolem a potom se vydá k detonátoru. U něj se seberelékárnu a skočí do vodního tunelu za ní. Plave úplně dolů, pak plave rovně, pod mřížemi, a ž doplave k místnosti, kde je vrhač harpun a lékárna. Sebere je, rychle se otočí a plave zpět. Cesta zpět je ale zavřená a ještě k tomu se objevili krokodýli. Lara se jim vyhýbá a uplave jim rovně do místnosti s pákami. Zde se vydá doprava a aktivuje páku naparavo, čím zavře cestu krokodýlům do této místnosti, potom aktivuje páku naproti ní (je u ní lékárna, ale na tu teď není čas), otočí se a plave doprava, kde aktivuje páku napravo. Nyní si otevřela vzduchovou komůrku a plave do ní. Po nadechnutí sebere věci na dně a klíč. Nadechne se a aktivuje páku (z pohledu komůrky) napravo od vchodu, odkud přišla. Potom se otočí a plavenapravo, kde aktivuje páku napravo. Nyní je cesta nahoru volná. Lara plave kus nahoru, potom doprava a z nádrže nahoru. Dává si přitom pozor na krokodýly. Aktivuje detonátor a cesta na druhé strabě se otevře. Lara vejde do jeskyně, až přijde ke dvěma skluzavkám. Lara skočí na tu levou tak, aby se mohla ryhcle uhnout napravo, neboť se na ni valí balvan. Potom zlikviduje hady a vyleze na nejvyšší místo. Zde se chytí puklin ve stropu a přeručkuje do výklenku, zde si dává pozor na hady nahoře. Pokud je chce zlikvidovat, vyleze ve výklenku nahoru. Potom pokračuje dál v cestě kolem mříží. Ocitne se na střeše domu. Jde na kraj a spustí se na skluzavku, aby se nezranila. Dole jsou strážní, jeden má u sebe klíč od domu. Lara odemkne dveře,opět zneškodní dva hlídače a Vejde dovnitř. Všimne si sporáku, vedle něhož je páka. Lara za ni zatáhne, když oheň na chvíli zhasne. Tím deaktivovala lasery. Aktivuje další dveře, které vedou do garáže. Zde je další hlídač. Potom Lara otevře spínačem dveře od garáže a po krabicích vyleze nahoru a na nejvyšší krabici po žebříku otvorem nahoru. Odtud skočí s rozeběhem na římsu a v rohu sebere na zemi klíč. Seskočí dolů a vrátí se do garáže. Zde si otevře dveře a zneškodní hlídače se samopalem. Sebere mu kartu, kterou použije k otevření dveří do další místnosti. Zde sebere raketomet a spínačem si otevře dveře pro čtyřkolku. Vrátí se, vlevo v rohu od ohně sebere náboje a nasedne na čtyřkolku. Jede rovně a potom zatočí doleva na skokánek. Nemusí se starat o hlídače, neboť ji kolegové přišli pomoci. Zde jede pořád rovně a dává si pozor na překážky. Potom přeskočí plot a jede vpravo u zdi. Vystoupí u rakety na zemi, kterou sebere. Potom nasedne a jede doleva. Zde vystoupí u spínače. Aktivuje ho, čímž exploduje první kulomet. Lara vezme raketomet a zničí ten druhý. Nasedne a jede dolů. Dole sesedne a raketometem zničí další dva kulomety. Potom posbírá, co z hlídačů vypadlo, a jede skrz lasery. Jede dál terénem, až k další přestřelce. Sesedne a pomůže kolegům. Nalevo vyleze po žebříku nahoru a sesbírá, co z nepřátel vypadlo. Pokračuje v cestě, dokud neuvidí vodu. Vystoupí a sebere harpuny. Skočí do vody a plave pořád rovně. Až potká krokodýly, tak je zneškodní a vyleze ven z vody. Zde si všimne stolu s židlemi. Jde k němu a zahne doprava, kde ja páka. Tu aktivuje. Tím přiláká hlídače, kteří mají bezpečnostní klíče. Lara je zlikviduje a sebere jim, co se dá. Vrátí se a opět potká krokodýly. Vyleze z vody a použije dva klíče na otevření prvních dveří, další na další dveře a hurá do vrtulníku. Konec levelu.

Návod pro vás připravil ---Jirka008---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor