Přístupy : Dnes 3 / Online 2 lidé        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

The Tomb of Nephilim TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

The Tomb of Nephilim

Skalní chodba
Nejdříve rozstřelte bedny po Vaší levé ruce, vezměte si nich broky a pak pokračujte skalní chodbou dolů k jezírku. Pomocí praskliny ve skále nalevo přeručkujte k otvoru, do kterého můžete vlézt a vlezte do něj. Proplazte se otvorem až k místu, kde se budete moci narovnat a nezapomeňte zatáhnout za páku nad Vaší hlavou. Poté vezměte další broky a slezte otvorem na konci chodby dolů. Protáhněte se škvírou a spusťte se na šikmou plošinu, kde se na konci odrazte a skočte do obrazového sálu.
Obrazový sál
V obrazovém sále skočte na nejbližší sloup, vyčnívající z lávy. Dále pokračujte na sloup před vámi, který je trochu vychýlený doleva a pak na sloup vlevo u zdi (vše ve směru, kdy stojíte čelem k velkým kruhovým dveřím). Tam zatáhněte za páku nalevo od obrazu a vraťte se na výchozí sloup, přičemž dávejte pozor na kostlivce. Skočte na sloup vpravo u zdi a proplazte se otvorem. Na konci se vytáhněte a octnete se v zeleně nasvícené místnosti. Na konci místnosti si vezměte brokovnici a malou lékárničku, pak se vraťte ke čtverci na stěně místnosti, který má jinou barvu, než okolní zeď. Jedná se o kamenný blok, který lze vytáhnout. Tak učiňte. Tím se dostanete do prvního patra obrazového sálu. Nalevo seberte Wernerovy brýle a PDA s nápovědou. Teď se vraťte k obrazu, co je nejblíže k otvoru, jímž jste vešli. Z tohoto místa je možné s rozběhem přeskočit na druhou stranu. Přeskočte a zatáhněte za páku, ke které jste doskočili. To otevře dveře před Vámi, ale nejdřív běžte doprava a zatáhněte za páku na konci místnosti. Vraťte se ke dveřím a vyběhněte schodiště za nimi. Dostanete se do lávové místnosti. Tam zatáhněte za páku a skočte na sloup nejblíže k vám. Pak skočte na sloup na jedenácti hodinách (ve směru čelem k otevřeným mřížím). Průlezem do skály na levé straně se dostanete k secretu, až se vrátíte skočte rovnou na plošinu před otevřenými mřížemi. Dávejte si pozor na oheň vpravo. Projděte klenbou a vezměte si modrý krystal. Vraťte se stejnou cestou, jakou jste vešli. Až budete v obrazové místnosti, tak opět přeskočte na druhou stranu. Vylezte na skálu na pravé straně, seberte lékárničku a vyskočte do druhého patra. Zastřelte létající kostlivce a zatáhněte páku na konci galerie. Pak se vraťte a skočte na plošinu naproti kruhovým dveřím. Z ní přeskočte na další galerii a na konci opět zatáhněte za páku u poškozeného obrazu. Vraťte se na plošinu a do otvoru vložte modrý krystal. Otevřou se Vám mříže. Vejděte do místnosti. Napravo a nalevo je po dvou výstupcích. Stoupněte na oba vlevo a vpravo pouze na ten, co je dál od vchodu. Zastřelte létajícího kostlivce. Běžte k obrazu a zatáhněte za páku nalevo od něj. Zastřelte dalšího létajícího kostlivce a můžete jít k otevřeným kruhovým dveřím. Vejděte.
Skalní chodby a bludiště
Projděte chodbou, kdy bývaly kruhové dveře a pokračujte do skalního průchodu. Video Vás upozorní na padající kouli, tak jí utečte nebo se jí vyhněte. Pokračujte chodbou dolů a zastřelte netopýra, který na vás zaútočí. Rychle přeběhněte dřevěný můstek, aby jste neměli konflikt s další padající koulí. Vejděte do bludiště. Pokračujte pořád vpřed a cestou zastřelte psa, který na Vás zaútočí. Až nebudete moci pokračovat dál, tak se skrčte a prolezte nízkým otvorem. Za ním zahněte vpravo a pak dvakrát vlevo. Pokračujte chodbou a zabijte dalšího psa. Jděte chodbou až do té doby, než vyústí ve skalní stěně. Tam se spusťte a přeručkujte směrem vlevo na další plošinu. Vběhněte do otevírajících se dveří dříve než Vás zavalí kamenná koule. Až bude pryč vraťte se pro lékárničku.
Hádankové komnaty
Vejděte do otevřené místnosti s jezírkem uprostřed. Zabijte štíry. Skočte do jezírka a proplavte koridorem až na jeho konec, kde vylezte a zastřelte oba létající kostlivce. Vezměte si malou lékárničku na levé straně místnosti. První hádanka spočívá ve spočítání čtverců na obrázku. Je jich devět, proto dotáhněte kamenný blok na na římské číslo s touto hodnotou. Pak se vytáhnou mříže nalevo od zadání, kde si budete moci vzít první část obrazu. Vraťte se do místnosti s jezírkem a vylezte z něj. Vylezte na dřevěné obložení na pravé straně místnosti a na konci zatáhněte za páku. Přeskákejte přes dřevěnou konstrukci na druhou část prvního patra. Běžte k ohni a vlezte do průlezu napravo od něj. Až z něj vylezete zabijte dva psy a netopýra. Jste v druhé hádankové komnatě. Druhá hádanka spočívá ve vyřešení číselné řady. Jedná se o čísla 1, 4, 9, 16. Jsou to po sobě jdoucí druhé mocniny čísel. Pak následuje číslo 25. Dotáhněte kamenný blok na toto místo a vyzvedněte si druhou část obrazu. Pak se vraťte do patra místnosti s jezírkem, ale nejdřív si vezměte náboje do revolveru napravo od zadání. Obě části obrazu v inventáři skombinujte a vložte do mechanismu naproti mřížím. Až se mříže otevřou, proběhněte jimi a pokračujte po schodišti nahoru. Proběhněte kolem praskliny ve zdi až dojdete k lávovému jezírku. To přeručkujte po stropě a vejděte do místnosti se lvem.
Místnost se lvem
V místnosti s podívejte nejdříve do průlezu na pravé straně. Prolezte až na konec a tam si vezměte náboje do revolveru a laserový zaměřovač. Vracejte se průlezem zpátky, ale nelezte až ven. Najděte místo, kde se budete moci postavit. Vylezte na pravou stranu. Seběhněte po schodech dolů a zatáhněte za páku. Potom se vraťte a přeskočte průlez pod Vámi. Vylezte po zdi nahoru a postupně přeskočte všechny díry v zemi. Na konci zastřelte všechny (tři) netopýry a vezměte si revolver. Vraťte se do místnosti se lvem. V inventáři skombinujte revolver s laserovým zaměřovačem a rozstřelte rubín v lvově tlamě. To otevře kruhové dveře.
Cubiculum Nephilim
Krátké intro Vám ukáže Vašeho nepřítele. Má velice tuhý kořínek, a proto na něj bude nejlepší použít kuši s výbušnými šípy. To je schované v zamřížovaných výklencích po stranách místnosti. Mříže otevřete pákami na levé a pravé straně místnosti. Na ochoz vylezete pomocí dřevěné mříže. Až netvora zabijete, zůstane po něm modrý krystal. Ten vložte do mechanismu vedle dveří a vyběhněte z hrobky ven.

Návod pro vás připravil ---Kapitän---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor