Přístupy : Dnes 63 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Return to Innocence TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Return to Innocence

I. Pohrebné komnaty [Burial Chambers] – 1 tajomstvo
Lara začína vo veľkej napoly zavalenej jaskyni, kde na ňu hneď na začiatku zaútočí malý škorpión. Zastrelí ho a beží rovno. Skočí na rovnú plošinu, kde aktivuje páku. Kamera sa nasmeruje zatiaľ na neaktívne dvere. Bežala ku miestu, kde na stene horel oheň a skočila ku veľkej kope. Tam našla miesto, kde mohla po štyroch preliezť dovnútra. Až bola vnútri, vyliezla na vyšší stupienok, kde aktivovala kamenné tlačidlo. Kamera jej zase ukázala nekatívne padacie dvere. Skočila na zem a v rohu našla ďalšiu páku, ktorú aktivovala. Ňou si vysunula blok v jaskyni vonku. Šla teda tam a bežala k druhému horiacemu ohňu. Zabila troch malých škorpiónov a skočila na hnedý stĺp a z neho na blok, ktorý pred chvíľou aktivovala. Nad ním našla závesnú páku, ktorú aktivovala a konečne otvorila padacie dvere. Spadla pod ne a bežala chodbou až zahla na sever. Zo zeme si vzala balíček svetlíc. Šla späť na chodbu a tam vbehla do ďalšej komnaty. Hneď na ňu zaútočili dvaja vojaci s mocnými zbraňami, takže za neustáleho skákania a strieľania ich nakoniec odrovnala. Nachádzala sa v miestnosti, kde bola zatvorená miestnosť uprostred. Obehla miestnosť zľava a úplne na stene vzadu našla závesnú páku, ktorú použila a aktivovala tak ohne a padacie dvere na druhej strane. Zo štrbiny si vzala balíček svetlíc. Bežala na druhú stranu a tam skočila do maličkej miestnosti, kde si vzala brokovnicu, náboje do brokovnice #1 a náboje do brokovnice #2. Vyliezla späť hore a páku na stene neďaleko si nevšímala, inak by prebudila múmiu, ktorá ležala neďaleko. Bežala pred zatvorený vchod, kde videla dve sochy, ktoré mohla posúvať. Obe teda posnula raz dozadu a následne z druhej strany dopredu. Tak si otvorila obe mreže a mohla si hore vziať meč Sword.
Lara sa vrátila späť do jaskyne, kde začínala a neďaleko miesta, kde level začal použila meč do úst tváre. Tým si otvorila dvere dolu v jaskyni. Skočila teda späť dolu, no nešla do miest, kde našla meč, ale na druhú stranu. Tu vytiahla posuvný blok a uvoľnila si cestu ďalej. Bežala chodbou a na konci skĺzla dolu a zo štrbiny si vzala náboje do brokovnice #1. Dala sa chodbou a zastrelila vojaka, ktorý sa tam zjavil. Vkročila do haly, kde na podstavci uprostred videla kľúč. Taktiež jeden bol v plameňoch vo výklenku. Najprv šla rozstreliť krabice v rohu a pod nimi našla náboje do brokovnice #1. Na mieste, kde bola hala zasypaná a tam našla balíček svetlíc. Teraz si vzala kľúč Iron key a zastrelila krokodíla, ktorý sa tam objavil. Cez miesto, odkiaľ prišla sa vrátila až na miesto, kde začínala. V jaskyni šla do severovýchodného rohu, kde použila kľúč. Kamera jej ukázala otvárajúce sa dvere v hale, kde pred chvíľou bola. Stál tam vojak. Bežala teda tam a zastrelila vojaka. Vošla do lávovej chodby. Musela sa dostať na druhú stranu. Vo vhodných okamihoch preskakovala cez vystreľujúce plamene až sa napokon dostala ku miestu, kde musela rúčkovať na koniec. Tu počkala, až oheň, ktorý vystreľuje zľava prestane a až tak šla ďalej – inak by ju zapálil. Na konci sa pustila a pomocou meča aktivovala spínač. Deaktivovala tak oheň v hale na podstavci s kľúčom. Zároveň na ňu zaútočili malé škorpióny. Postrieľa ich a cez miestnosť sa vráti späť do haly, kde si z podstavca vezme kľúč – Key of Sun. Vráti sa späť do jaskyne, kde začínala a šla do juhovýchodného rohu – tam použila kľúč. Otvorila si tak dvere opäť v hale dolu. Bol strážený múmiami, no tie sú neškodné. Bežala teda tam.
Vrátila sa späť do haly a hneď na ňu zaútočili otravné múmie. Tie ignorovala a skočila do novej miestnosti. Ignorovala šikminu, pretože ak by po nej skĺzla umrela by v láve. Radšej zliezla po rebríku blízko dvier a v tráve našla výklenok, kde stlačila páku. Aktivovala tak blok za sebou a taktiež sa tam zjavilo lano. Skočila na kamenný blok a z neho na svetlý vyšší. Z neho musela správne skočiť na lano. Z lana napokon na výbežok. Z výbežku skočila do štrbiny, rúčkujúc vľavo sa vytiahla hore. Plazila sa vpravo a na konci sa postavila a aktivovala dvere dolu tlačidlom. Povesila sa za ruky a skĺzla dolu. Zabila vojaka. A šla sa pozrieť do miestnosti, ktorú otvorila. Po železnej stene vyšplhala hore a vzala si balíček svetlíc. Vrátila sa dole a späť k láve. Videla tam dva podstavce s Horový amuletom, ktoré mohla posúvať. Zistila aj to, že jeden stojí na zelenom a druhý na modrom sektore. Rovnaké sektory boli v miestnosti, z ktorej vyšla. Preto ich tam presunula – každý podstavec na svoje miesto a keď tak urobila tak sa jej v blesku zjavila vec, ktorú potrebovala. Teda si z podstavca vzala prvú Globe of life. Akonáhle ju vzala, tak sa otvorili dvere v lávovej chodbe. Vrátila sa k láve a cez zvislú tyč sa dostala na blok a cez lano až k tráve. Po rebríku sa vrátila hore a popri múmiách šla do lávovej chodby. Opäť musela prejsť cez vystreľujúce plamene a k tomu boli múmie za ňou a dokázali chodiť po horúcej láve. Napokon to ale dokázala a prešla dverami.
Spadla dolu a z miesta si vzala fakľu. Skočila na priestranstvo pred sebou a fakľu zatiaľ nechala tak. Šla do chodieb, ktorými bol priestor lemovaný a šla až kam mohla vľavo. Hore na stene našla páku a na druhej strane rovnakú. Aktivovala tak ohne, po stranách miestnosti. Vzala fakľu a zapálila si ju pri jednom z ohňov. Šla ku dverám, ktoré boli oproti vchodu a zapálila obe fakle s lebkami. Tie zatiaľ neožili, no otvorili sa dvere medzi nimi. Krokom prešla dovnútra.
Mala pred sebou šikminu na dne ktorej bola smrteľná láva. Keď by sa šmykla dolu, tak by skončila mŕtva. Ona ale skočila trochu doľava a tam sa šmýkala dolu. Pristála na mieste, kde mohla stáť. Všimla si štyri výbežky v láve. Na jednom bola socha faraóna a na tom za sochou bol balíček svetlíc. Lara sa plazila otvorom vľavo a na križovatke šla vpravo (vľavo boli zatvorené dve dvere – normálne a padacie). Na konci odtlačila blok a uvoľnila si cestu do miestnosti. Z podstavca si vzala druhú Globe of life a tým si otvorila jedny dvere v chodbe. Všimla si, že v miestnosti je tlačidlo zatiaľ chránené ohňom. Plazila sa druhou chodbou a minula zatvorené padacie dvere. Plazila sa ďalej a na konci sa dostala do novej miestnosti. Prebehla podlahou, ktorá sa za ňou zrútila a na konci rozstrelila dve nádoby – vzala si náboje do brokovnice #1 a malú lekárničku. Stlačila páku na stene a všimla si zatiaľ zatvorené dvere Pákou deaktivovala oheň pri tlačidle takže sa tam vrátila. Lávu, ktorú odhalila tým že prebehla po nestabilnej podlahe prekonala tak že preskakovala po výbežkoch až sa dostala na druhú stranu. V miestnosti, kde bolo tlačidlo už oheň nehorel a tak ho mohla stlačiť. Otvorila si tak padacie dvere, no taktiež sa v chodbe zjavili tri malé škorpióny. Zabila ich a šla ku padacím dverám.
Zliezla dolu a hneď ju zaujal oheň, v ktorom bola fakľa. Na to sa ale pozrieme neskôr. Teraz šla vpravo. A odtiahla blok, ktorý bol úplne v západnej časti chodby. Za ním našla malú lekárničku.Na druhej strane stlačila kamenné tlačidlo a za dverami, ktoré si otvorila našla veľkú lekárničku. Šla ku bloku, ktorý odsunula a v miestach, kde stál našla priechod, cez ktorý prešla do útrob steny. Tam našla ďalšie tlačidlo, ktorým otvorila dvere a za nimi našla náboje do brokovnice #1. Teraz šla do severnej časti miestnosti a tam zbadala štyri podstavce s Horovými amuletmi. Všimla si aj to, že v miestnosti boli štyri sektory podlahy s Ankh. Všimla si natočenie Horových amuletov a vtom jej doklaplo, že sa musí pozerať ako je ktorý Ankh na podlahe otočený. Musela ich odtlačiť na správne miesta a keď tak urobila, tak sa jej otvorili dvere v miestnosti, ktorú poznala. Šla teda cez padacie dvere späť hore a do časti, kde našla lekárničku. Tam prešla dverami a ocitla sa v hadej miestnosti. Hneď ju zaujal podstavec a tak ho šla omrknúť. Nič na ňom ale nebol, no hneď sa zjavili dvaja vojaci. Hneď sa ich zbavila a všimla si, že v miestnosti sú tri závesné páky. Len jedna ale nespúšťala pascu. Jedna (jediná na severnej stene) aktivovala množstvo plameňov, druhá (tá pravá na južnej stene) spôsobila, že sa zjavil nebezpečný nesmrteľný kostlivec a napokon ľavá na južnej stene bola pre ňu priaznivá. Takže ju použila a na podstavci sa zjavil plameň a pod ním kľúč. Ten ale mohla ľahko deaktivovať. Oproti vchodu do tejto miestnosti našla blok, ktorý odtlačila dozadu a za ním našla páku, ktorú prehodila a deaktivovala tak oheň. Z podstavca si napokon vzala kľúč Corridor room key. Teraz bol čas chopiť sa podstavcov, ktoré boli v tejto miestnosti. Jeden stál na modrej ploche a nad sebou mal zelenú plochu a druhú stál na zelenej ploche a nad sebou mal modrú plochu – z toho vyplýva, že bolo potrebné vymeniť medzi sebou podstavce. Keď tak urobila, tak si otvorila padacie dvere v rohu komnaty. Skĺzla dolu a vzala si náboje do brokovnice #1 (SECRET 1). Až teraz sa vrátila späť do miestnosti, kde posúvala štyri podstavce.
Teraz sa budeme venovať fakli, ktorá bola neprístupná kvôli plameňu. Šla na miesto, kde na začiatku našla štyri podstavce. Tam našla blok, ktorý vysunula zo svojho miesta. Odhalila tak chodby, v ktorej sa musela plaziť až na koniec, kde aktivovala páku. Tým deaktivovala plameň a tak si šla vziať fakľu. Zatiaľ ju niekam odložila a šla oheň opäť aktivovať (deaktivovala páku, ktorú pred chvíľou aktivovala). Vzala si fakľu a zapálila ju. Prišla ku zatvoreným dverám a zapálila obe fakle s lebkami. Tie opäť neožili, no otvorila sa mreža medzi. Taktiež ožili múmie schované v tráve. Tie musela odlákať ďaleko od dvier, ktoré tam boli. Keď tak urobila tak behom použila kľúč do dierky, ktorá bola schovaná v tráve a otvorila si dvere. V novej chodbe sa pohybovala rýchlo, lebo tam boli pasce. Keď mohla tak sa postavila a bežala – plaziť sa musela asi len dvakrát. Na konci si mečom vypáčila prvý kríž Cross. Otvorila si tak padacie dvere ďalej. Šla chodbou, ktorú si otvorila na konci sa vytiahla hore a bežala jedinou cestou. Následne zahla vpravo a vzala si malú lekárničku. Vydala sa ďalej a vyliezla do ďalšej miestnosti. Hneď sa na ňu vyrútili ohniví duchovia, dvaja vojaci a vo vode sa zjavili krokodíly. Hneď bežala vpravo a vzala si malú lekárničku skôr ako jeden z vojakov. Potom sa zbavila vojakov, ktorí jej po ich smrti darovali každý jednu Globe of life. Dokopy ich teda mala už štyri. Tieto gule patrili na miesta okolo podstavca. Tam sa ale zatiaľ nedostala. Skočila do vody (tak sa zbavila ohnivých duchov) a v juhovýchodnom rohu našla balíček svetlíc. Taktiež ďalší balíček svetlíc našla medzi stĺpmi. Tým, že skočila do vody sa síce zbavila ohnivých duchov, no ostala sama napospas krokodílom. Ihneď našla jednu zo štyroch podvodných pák a vyliezla na blok, ktorý ňou aktivovala. Skočila na múr a postrieľala krokodílov (boli štyria). Napokon, keď ich zabila pokojne skočila do vody a našla ostatné tri páky. Aktivovala ďalšie bloky a tak mohla zasadiť gule na svoje miesta. Tým, že tak urobila si otvorila dvere v miestnosti. Šla tam a na konci si mečom vypáčila druhý kríž Cross.
Vyšla z miestnosti a kamera jej ukázala otvárajúce sa podvodné dvere. Skočila teda do vody a prešla do novej časti. Otvorila si podvodné dvere a plávala chodbou ďalej. Na križovatke zahla vľavo a ďalej opäť vľavo – na konci si vzala veľkú lekárničku. Vrátila sa na križovatku a odbočila vľavo, chodbou šla až na miesto, kde sa mohla nadýchnuť. V miestnosti našla tlačidlo, ktoré stlačila a otvorila si dvere pod vodou – prišiel aj krokodíl. Zatiaľ tam nešla, počkala, až príde krokodíl, ktorého hneď zastrelí. Až potom šla ku dverám (vľavo a vpravo). Najprv ale šla do pravej chodby, kde našla náboje do brokovnice #1. Vrátila sa k otvoreným dverám a na konci malej chodbičky našla náboje do brokovnice #2. Podvodnou pákou si aktivovala dvere, no vyrútili sa na ňu aj krokodíly. Preto ihneď plávala chodbou a dvere sa za ňou zatvorili. No oproti nej plával ďalší krokodíl. Nelenila a hneď v chodbe ďalej našla úzky prechod, ktorým vplávala do maličkej jaskyne. Tam našla páku, ktorou si otvorila padacie dvere a konečne sa nadýchla. Vyliezla hore a zo zeme si vzala druhú časť hviezdicového amuletu - Star amulet part 2. Použila páku a pod vodou si otvorila dvere. Skočila teda do vody a plávala otvorom až do chodby oproti. Tam prešla dverami a vzala si prvú časť hviezdicového amuletu – Star amulet part 1. V inventári obe časti spojila a dostala Star Amulet. Akonáhle vzala druhú časť, tak sa jej otvorili dvere, v miestnosti, kde našla prvú časť amuletu. Šla teda tam a bežala kľukatou chodbou do ďalšieho levelu.
II. Amonova hrobka [Tomb of Amon] – 0 tajomstiev
Pokračovala chodbou a na konci prehodila páku. Kamera jej predstavila nové prostredie. Po skončení preletu vybehla na priestranstvo so stĺpmi a palmami a hneď vľavo zabila vojaka. Neďaleko vchodu boli ruiny a na najvyššom bode našla náboje do brokovnice #2. To sa už zjavil druhý vojak pri stĺpoch. Taktiež ho zabila a dala sa ku vchodu do hrobky. Obehla ju zľava a na konci vyliezla vyššie. Tam našla dve závesné páky, ktoré aktivovala a vysunula si tak blok pred hrobkou. Posuvný blok zamaskovaný stenou si zatiaľ nevšímala. Teraz šla z druhej strany hrobky a tam zabila ďalšieho vojaka. Došla na okraj a odtiaľ šikmo skočila na výbežok. Z neho skočila na nový vysunutý blok. Tam strope si všimla rebrík a tak po ňom rúčkovala, až objavila závesnú páku. Aktivovala ju a pod vodou si otvorila dvere.
Šla teda do novootvorených dverí a plávala chodbou. Objavila štyri podvodné dvere, ktoré si mohla otvoriť. Otvorila si ich všetky a zistila, že vo dvoch odhalených chodbách sa zvažuje podlaha. Práve v týchto chodbách aktivovala podvodné páky – v ostatných chodbách sú nastražené pasce. Aktivovaním správnych pák si otvorila dvere vedúce do hrobky. Bežala teda tam a chodbou trielila dolu. V novej miestnosti zahla najprv vľavo. Tam použila oba kríže Cross, ktoré našla v predchádzajúcom leveli. Otvorila si tak dvere a mohla vojsť do vysokej miestnosti. Skočila šikmo vpravo a vytiahla sa na blok. Postupne sa dostala až na dno miestnosti, kde našla balíček svetlíc a páku, ktorú prehodila. Aktivovala tak dva bloky. Cez prvý sa dostala ku druhému a z neho aktivovala ďalšiu páku. Otvorila si tak dvere za chrbtom, tak tam šla a použila tam Star Amulet, ktorý takisto našla v predchádzajúcom leveli. Pristúpila ku dverám vľavo od podstavca a tie sa otvorili. Otvorili sa aj ostatné dvere, takže videla štyri podstavce s užitočnými vecami. Na každom podstavci ale bola aj lebka ohnivého ducha, ktorý sa aktivuje len čo Lara vezme predmet. Preto predmety brala z ľavej alebo pravej strany. Akonáhle vzala predmet, tak bežala von z miestnosti a po plošine až na koniec, kde spadla do vody. Tam počkala, až sa duch utopí a vrátila sa po ostatné veci. Získala tak lebku The Skull, náboje do brokonvice #1, náboje do brokovnice #2 a veľkú lekárničku. Akonáhle vzala lebku, tak ju kamera upozornila na zatopenú chodbu, kde nedávno bola. Vrátila sa teda na priestranstvo.
Opäť skočila do nádrže s vodou a plávala chodbou so štyrmi otvorenými dverami. Preplávala ňou a šla až k novootvoreným dverám. Plávala chodbou, až sa pred ňou zjavil krokodíl. Ona šla do chodby, ktorá bola zavalená a v troskách našla páku, ktorú prehodila – otvorila si dvere v tejto chodbe. Plávala späť a napokon našla dvere, ktoré si ručne otvorila. Za nimi našla náboje do brokovnice #2. Šla ďalšou chodbou a po ceste si vzala náboje do brokovnice #1. Našla ďalšie dvere – tie si otvorila a na konci sa vytiahla na sucho. V tráve na konci našla kľúč Iron Key. Vrátila sa na priestranstvo.
Šla do zadnej časti hrobky – tam kde boli dve závesné páky – tam vytiahla blok s hieroglyfmi a za ním v tráve použila nájdený kľúč. Otvorila si tak dvere na pristranstve. Ona sa ale vydala späť do hrobky.
Zbehla dolu schodmi a teraz šla vpravo. Videla štyri páky, pričom prezrela strop a zistila, že posledné dve jej neublížia. Prvé dve majú nastražené pasce.
Prešla otvorenými dverami a neskákala do vody, lebo tam boli krokodíly. Radšej skočila na ďalší stupienok (zabuchli sa za ňou dvere). Cez lano sa dostala ďalej a následne skočila na stenu, po ktorej prerúčkovala na ďalší stupienok. Opäť sa cez lano dostala ďalej a napokon nasledujú len skoky. Dostala sa až ku stojanu, kde použila lebku, ktorú našla. Otvorila si tak padacie dvere na novom, zatiaľ nepoznanom mieste. Stlačila páku a rýchlo musela výjsť z miestnosti, keďže je páka časovaná.
Na priestranstve našla nové otvorené dvere. Prešla cez ne a hneď ju vydesila opica, no tá jej neublížila. Šla do roha úplne vpravo a odtiaľ si z vody vzala miniatúrne slnko The Sun. Skočila do veľkej nádrže s vodou a vyškriabala sa na ruiny. Tam videla pochodovať opicu. Skočila nižšie a tam našla páku. Otvorila si ňou dvere pod vodou. Skočila teda do nových dverí a tam stlačila podvodnú páku. Tým si vysunula blok v hrobke. Bežala tam a cez tento blok sa dostala do vrchného poschodia, kde použila miniatúrne slnko. Otvorila si tak dvere pravej hrobky – na druhom námestí – s opicami.
Prešla novými dverami a opäť videla podstavce s Horovými amuletmi. Tie odtlačila až na okraj a potom na bloky, ktoré aktivovala pákami. Tie neskôr spustila dolu aj s podtsvcami. A podstavce umiestnila na zem – opäť natočenie (úzka časť šípky ukazuje nohu Ankhu).
Tak si otvorila dvere ku artefaktu, ktorý tam ale chýbal. Pristúpila ku podstavcu a level skončil. Následne sa Lara vyberá do Paríža.
III. Powellova rezidencia [Powell’s Rezidence] – 1 tajomstvo
Lara začína na neveľkom námestí. Beží chodbou na sever Na križovatke zahne vľavo – vpravo sú zatvorené dvere. Vyskočí na zadebnené okná a po nich vyšplhá hore. Neskôr uskočí dozadu a z barelu si vezme náboje do HK5. Zlezie späť dolu a vráti sa na miesto, kde začínala. Teraz sa vydá na východ, kde vo vode nájde ďalšie náboje do HK5. Vylezie na krabice na severnej strane a rozstrelí okno na budove. Vojde dovnútra a na bareli dolu vezme prvú kartu Security card. Rozstrelí ďalšie okno a rúčkujúc doľava, cez roh až na koniec si vezme 2x náboje do revolveru a malú lekárničku. Skĺzne na zem a zastrelí vojaka, ktorý sa tam zjavil. Vráti sa späť na krabice, odkiaľ zostrelila okno a skákaním rozstrelí ďalšie, ktoré je na druhej budove. Vysunie sa jej tak blok a opäť príde ďalší vojak. Toho zastrelí a vezme si od neho náboje do HK5. Cez blok sa dostane na vyššie krabice a z nich skočí do rozstreleného okna. Vyhne sa kývajúcej sa krabici a na zemi za škatuľami nájde druhú kartu Security card. Zastrelí myš, ktorá sa tam zjavila. Prejde späť na ulicu novootvorenými dverami. Predtým si všimne zatvorené dvere v tejto miestnosti.
Vráti sa na námestie, kde začínala a dá sa na západ. Rozstrelí okná napravo a blok, ktorý objavila zasunie až kam môže. Beží novou chodbou a zahne vľavo, kde si vezme náboje do revolvera a malú lekárničku. Vojde nižšie, kde stlačí tlačidlo, ktorým si otvorí dvere a aktivuje pasce. Najprv zastrelí vojaka a psa dolu a napokon skočí na lano a pomocou neho sa prehupne na vyššie krabice oproti. Za nimi si vezme svetlice a tretiu kartu Security card. Cez lano sa opäť vráti na miesto, odkiaľ prišla. Skočí na stenu, po ktorej môže rúčkovať a rúčkuje vpravo, na konci sa vytiahne a opäť povesí na druhej strane a tam si vezme revolver. Teraz rúčkuje späť a ide vľavo. Cez dva rohy sa napokon pustí na druhú stranu od miesta, kde našla revolver. Skočí ku druhej pasci, ktorú prekoná skokom a stlačí prvé tlačidlo. Kamera jej ukáže neaktívne dvere. Teraz Lara skočí na zem a cez dva ohne, v ktorych je nieco, co Lara potrebuje sa dostane az k dalsiemu – ten ignoruje a beží na druhú stranu kde vylezie ku pascam. Tie prekoná až sa nakoniec dostane ku druhému tlačidlu. Konečne si otvorí dvere, kde sa pohybuje debna. Ide teda tam.
V novej miestnosti nájde padacie dvere a v miestnosti pod nimi nájde a stlačí páku. Teraz má niekoľko sekúnd aby šla na začiatok levela a ďalej do severnej uličky – tam kde našla prvé náboje do HK5. Prebehne novými dverami, ktoré sa za ňou zatvoria a hneď na ňu zaútočia dva psy a dvaja vojaci. Pri nádrži s vodou vylezie na najvyšší stupienok, kde si vezme náboje do HK5. Beží k rezidencii a obehne ju zľava. Blok, ktorý nájde zatlačí až ku stene – k symbolu, ktorý bol aj na mieste, kde blok stál. Otvorí si tak dvoje dverí neďaleko. Beží do ľavých, v ktorých stlačí tlačidlo. Aktivuje tak blok vo vedľajšej miestnosti a jeden na pravej strane od rezidencie. Beží do druhých dverí, no tie sa pred ňou zatvoria. Ide teda k rezidencii doprava. Vylezie na blok a z neho skočí na krabice v rohu. Tam skĺzne dolu a vezme si kartu Seucrity pass. Pascu prekoná skokom na rebrík a hore zatiahne za páku. Rýchlo skočí s rozbehom na blok dozadu a s rozbehom do výklenku múru. Šprintom beží späť a tam rýchlo vbehne do dverí. Hore použije jednu z kariet Security card a zapne tak blesk uprostred námestia. Vybehne von a blízko blesku nájde krabicu. Pohľadá sektor, ktorý je označený ako textúra bloku a blok odstaví tam. Otvorí si dvere vedúce späť na začiatok levela. Beží do miest, kde vstupovala do skladu s pascami. Na tomto nádvorí nájde krabice, po ktorých vylezie hore a rúčkujúc po strope sa dostane do okna. Tam ďalej rúčkuje po strope doprava, kde si vezme náboje do HK5. Zlezie dolu a odtlačí blok tak, aby si sprístupnila dvere. Tam použije kartu Security Pass. Otvorí si dvere k hádanke s vítrinami. Sú to dve miestnosti s vítrinami, ktoré je potrebné poposúvať na správne miesta. Tie sú označené na strope – symboly sú ľahko priraditeľné k vítrinám – v pravej miestnosti (kde sú 4 vítriny) posúvajte vítriny len v smere sever-juh. V druhej už aj v inom smere. Až sa vám podarí dať vítriny na miesta, tak sa otvoria dvoje dverí v pravej miestnosti. Tam použite ostatné karty Security card a tak si otvoríte dvere do rezidencie. V tejto oblasti je ešte jedna miestnosť – západne od pravej miestnosti s vítrinami. Tu sa ešte vrátime.
Vráťte sa k rezidencii a vojdite dnu – zastreľte dvoch vojakov – od jedného si vezmite náboje do HK5. Odtlačte posuvný blok a otvorte si padacie dvere. Skĺznite dolu a zastreľte krysy, ktoré o chvíľu pribehnú. V tomto podzemnom priestore sú dvere, za ktorými je žltá poistka. Tú získame až na koniec. Teraz radšej nájdite dve tlačidlá – sú schované väčšinou za posuvným blokom. Tým si deaktivujete ohne v sklade, kde ste boli na začiatku. V miestach, kde sa dajú otvoriť stropové padacie dvere vedúce späť pred rezidenciu nájdete v úzkej štrbine, kde sa dá plaziť HK5 samopal, náboje do HK5 a svetlice. Neďaleko za posuvným blokom je cesta do skladu. Tam zastreľte všetko čo sa tam hýbe a na miestach, kde horel oheň sú čiastočky ohňa – Fire fragments. Vezmite si ich a teraz sa vráťte do miest, kde ste posúvali vítriny a teraz choďte do západnej miestnosti. Tam zastreľte krysy – dajte pozor na ohne a búchajúce dvere – na nosy ľadových líšok dajte čiastočky ohňa a nájdite pootvárané dvere – tam si vezmite kľúče (zelený a červený).
Vráťte sa do rezidencie a tam použite oba kľúče – vytiahnite vitríny pred rezidenciu a dajte ich na správne miesta – otvoríte si tak cestu ďalej. Vojdite dovnútra a zbavte sa dvoch spiacich psov. Skočte cez zábradlie dolu na krabice a nájdite za jednou tlačidlo. Otvoríte si tak dvere neďaleko a zjaví sa vojak – zabite ho a vezmite si od neho kartu Security card. Teraz nájdite blok, ktorým odhalíte dva prístroje, do ktorých pasujú dve karty. Ešte potrebujete jednu. Choďte na schodisko – tlačidlo tam nestláčajte – je to pasca – a nájdite stropové padacie dvere, ktoré otvorte a vojdite dnu. Vyhnite sa ohňu a skočte na vrchnú časť – nestrieľajte do okna vpredu, inak umriete. Odtlačte blok aby ste si sprístupnili cestu Tam si sprístupnite cestu odtlačením ďalších blokov a nájdite podstavec s laserovým zameriavačom a nejakými vecičkami. Skompletujte laserový zameriavač s revolverom alebo s HK5 a zhora odstreľte okno na druhej strane. Skočte priamo dolu do chodieb (popr. to môžete prekákať) v týchto šachtách nájdete nejakú lekárničku a náboje a druhú kartu Security card, ktorá je schovaná za takým prístrojom. Zo šácht sa dostanete odtlačením krabice – späť na schodisko. Teraz použite obe karty a kamera vám ukáže ako sa sprístupnila jedna poistka v oblasti, kde ste posúvali vitríny. Choďte po ňu a použite ju pri trezore. Kamera vám ukáže otvorené dvere pri žltej poistke, preto choďte aj po ňu do podzemných priestorov. Použite aj ju pri trezore a vezmite si artefakt – Cat Mummy. Na námestí sa otvorili dvere, cez ktoré prejdete do záverečnej miestnosti. Tam už len prejdite nadruhú stranu, level končí. No najskôr zabite vojaka a vezmite si od neho poslednú kartu Security pass a choďte do miest, kde ste našli laserový zameriavač. Tam sú schované dvere so secretom. Teraz už môžete ísť ukončiť level.

Návod pro vás připravil ---Razzi---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor