Přístupy : Dnes 11 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Sakul House v2.0 TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Upozornění

Tento level není optimalizován pro funkci Volumetric FX. Proto se může stát, pokud je tato funkce povolena (zapnuta), že na místech, kde je tma nebude fungovat světlo ze světlic. Doporučuji, pokud tuto funkci máte zapnutou, ji po dobu hraní tohoto levelu dočasně vypnout. Obzvláště patrné je to na půdě domu.

Level je velice podobný levelu Sakul House pro Tomb Raidera 3. Dá se říct, že je stejný, až na některá vylepšení a několik nových místností.
Lara začíná v místnosti vedle Hifi soupravy. Na parapetu okna si může sebrat náboje do brokovnice a balíček světlic. Ven z místnosti vedou pouze jedny dveře, které Lara vykopne, čímž se ocitne na chodbě. Po levé ruce má další dveře, které vedou do pokoje s obrovským obrazem na stěně. Zde si může u postele sebrat náboje do Uzi. Když z této místnosti vyběhne zpět na chodbu, vlevo má dveře, které zatím nemůže otevřít. Vydá se proto dál podél zábradlí, až dojde ke dvěma dveřím po levé ruce. Za prvními se skrývá koupelna, kde najde brokovnici a za druhými je WC kde nic není. Až se dostane na konec chodby, má vlevo zákoutí s knihovnou a velkým oknem, kterým je vidět na zahradu. A vpravo jsou další dveře do salónku s klavírem. Zde nalezne v rohu malou lékárničku. Vrátí se zpět na chodbu a vydá se po schodech dolů.
Přímo proti ní jsou dveře, které otevře a tak se dostane do malé chodbičky s botníkem a dveřmi na kartu. Tu však nemá a tak se vrátí zpět a dá se doleva. Na konci jsou vlevo dveře vedoucí na WC. Tam nic není a tak se vydá naproti do kuchyně. Zde sebere na okenním parapetu náboje do brokovnice a pokračuje podél modré stěny do obrovského obývacího pokoje. Zároveň si však všimne dveří po pravé ruce. Protože v obývacím pokoji nic není, vrátí se k oněm dveřím, které prve minula po pravé ruce. Dveřmi se dostane na schodiště vedoucí do sklepa.
Při zbíhání schodů si připraví brokovnici, aby mohla rychle zastřelit ozbrojeného maníka, který na ni zaútočí zleva (z garáže). Po tom co je nepřítel vyřízen sebere v garáži náboje do revolveru a brokovnice. Nyní se vydá ke dveřím, které vykopne a tak se dostane do chodby se zámkem na levé stěně. Vpravo se však po otevření dveří dostane do místnůstky, kde vlevo sebere náboje do Uzi a vpravo na stěně stiskne tlačítko. Kamera jí ukáže otevírající se dveře. Nyní Lara vyběhne z této místnosti a dá se lehce vpravo přes chodbu do místnosti s modrými stěnami. Hned za vchodem vpravo nepřehlédne náboje do Uzi. Proběhne tuto místnost, vykopne dveře a dostane se tak do tmavé chodbičky. Přímo proti sobě má další dveře, kterými se dostane do místnosti s uhlím a dřevěnou bednou. Jak přebíhala do této místnosti, minula po pravé ruce ještě jedny dveře, za kterými ale stejně nic nebylo. V místnosti s uhlím se dá hned vpravo, kde v rohu nalezne další náboje do Uzi. Poté odtáhne dřevěnou bednu v druhém rohu a přes uhlí se za ní dostane. Zde pak nalezne několik světlic. Vrátí se do tmavé chodby a dá se doprava a v zápětí doleva po schodech nahoru. Opět se dá doleva, proběhne kuchyní na chodbu. Zde zas doleva a po schodech nahoru. Zde proběhne podél zábradlí, až se dostane ke dveřím, které byly prve zavřené a které viděla, jak se otevírají.
Těmito dveřmi se dostane do výlezu na půdu. Po žebříku začne šplhat nahoru. Když je na úrovni dřevěné bedny vlevo skočí salto vzat, čímž se ocitne na půdě. V tento moment se i rozhoří louče. Po levici má kamenný sloup, okolo kterého jsou dřevěné bedny. Pokud je odsune, nalezne pod jednou náboje do Uzi. Nyní se vydá na druhou stranu půdy, kde nalezne na zemi špatně viditelnou malou lékárničku. Uprostřed půdy mezi dvěmi kamennými sloupy se zachytí tyče, po které vyšplhá do úrovně římsy, na kterou pak saltem vzat skočí. Zlikviduje několik netopýrů, které probudila za spánku. Na této římse musí přesunout 3 bedny tak, aby se uvolnil prostor za nimi u stěny. Aby se za tyto bedny potom mohla dostat, pověsí se za okraj římsy a přeručkuje za bedny. Za bednami u stěny nalezne náboje do brokovnice a revolveru. Také se jí podaří nalézt svazek klíčů. Nyní může již římsu opustit. Dá si však pozor, aby nespadla na některou louč, která by jí zapálila. Teď by již Lara mohla půdu opustit, ale to by nenalezla tajemství, které je ukryto na římse nad vchodem. Proto neskočí dolů, ale zachytí se žebříku a povyleze nahoru, až je pasem na úrovni římsy. Pak skočí saltem vzat na římsu. Opět zlikviduje nějaké ty netopýry a posbírá náboje do granátometu a Uziny (secret 1). Pak se konečně může vydat zpět.
Sleze po žebříku a vydá se nazpět do sklepa, kde si prve všimla zámku, do kterého neměla klíč. Použije klíč z půdy a vychutná si průlet kamery po zahradě.
Připraví si nějakou zbraň a vyběhne na zahradu a po cestičce se vydá k baráčku naproti. Cestou zabije, dva psi, kteří se na ni vrhnou. U baráčku vykopne dveře a zabije maníka, který se za nimi skrýval. U stěny popotáhne 2 bedny a pomocí zídky se dostane za ně, kde stiskne tlačítko. Když se vrací zpět přes zítku, všimne si díry ve stropě. Vytáhne se tam, zlikviduje netopýry, sebere náboje do brokovnice a na konci v bedně nalezne granátomet. Když se vrátí dolů před ty 2 bedny, všimne si další místnosti, která má však vchod zatarasen bednou. Tu postrčí dopředu, čímž si uvolní vchod a může vejít. Vpravo stiskne tlačítko. Krom této bedny, která blokovala vchod, zde jsou i další dvě u stěny. Nyní si Lara musí s těmito bednami pohrát, tak aby se dostala za ně ke stěně. Tam sebere světlice a klíč. Nyní může konečně opustit baráček, aby se mohla podívat do jeho sklepu vpravo. Zde hned pod schody nalezne náboje do Uzi a několik beden v rohu. Ty musí odtlačit, tak aby se dostala za ně, kde je schována špatně viditelná karta ke vstupním dveřím velkého domu a hned vedle škvíra, kterou se dostane do tajné místnosti vedle sklepu (secret 2). Zde nalezne náboje, lékárnu a zámek, který odemkne klíčem k tajemství. Vrátí se na zahradu a vydá vlevo po kamenné cestičce. Doběhne na konec, kde zabočí doprava do bludiště. Cestou sebere náboje do brokovnice a zlikviduje nepřítele. Na konci stiskne tlačítko a shlédne, jak se v domě otevírají dveře. Cestou zpět z bludiště si dá pozor na další 2 maníky, kteří na ni čekají u východu z bludiště. Pokud by chtěla, může si ještě sebrat za domečkem v uličce náboje do kuše.
Nyní už má vše pro to, aby mohla opustit tento level dveřmi ve velkém domě, ke kterým má kartu. To by však vynechala velmi pěknou část levelu v podzemí. Proto se rozhodne, že se tam podívá. Běží tedy ze zahrady spět do domu, kde v chodbě odbočí vlevo do místnosti, kde si předtím otevřela dveře na půdu. Tam zjistí, že je otevřena šachta vedoucí dolů.
Nebojí se a skočí dolů, kde spadne do zatopené chodby. Proplave chodbou, až do obrovské podzemní haly zpola zatopené. Cestou samozřejmě nepřehlédne náboje do brokovnice. V hale si vychutná hudbu a vyleze z vody na břehu s pochodněmi. Na břehu pak zlikviduje robota, který na ni okamžitě zaútočí. Nejlépe jde zničit brokovnicí. Dále pak zlikviduje smečku psů na protějším ostrůvku. Na ten pak přeskočí a sebere tam na zemi náboje do Uzi. Poté skočí opět do vody a pod ostrůvkem nalezne náboje do kuše. Opět se vynoří a vyleze na břeh s loučemi. Zde nalezne světlice. Poté se vydá do tmavého rohu, kde objeví skluzavku, která vede do zatopené místnosti pod břehem. Vyhoupne se na ni, a sklouzne do vody. Jak sklouzává dolů, všimne si v protější stěně otvoru. Zde proplave až na druhý konec, kde nalezne revolver (secret 3). Vrátí se zpět, vytáhne se na skluzavku a ještě než stihne spadnout spět do vody, se odrazí a saltem vzad skočí do výklenku, kterého si předtím všimla ve stěně. Rozsvítí si světlici, aby viděla. Pověsí se za okraj výklenku a počká, až se zachytí i nohama na stěně. Poté přeleze přes roh na stěnu vlevo a dál až nad skluzavku. Povyleze, aby byla asi uprostřed výšky stěny, a skočí saltem vzad. Tím se dostane na vyvýšenou část skály, kde najde velkou lékárnu. Odtud se již může spustit zpátky na břeh. Když je bezpečně na zemi může konečně zneškodnit několik netopýrů, které vyplašila skokem. Teď se konečně může vydat pryč. Skočí do vody a doplave až k fontáně, na kterou vyleze. Na protější stěně je vidět těsně u stropu otvor, ke kterému se dá vyšplhat po stěně. S rozběhem tedy na tuto stěnu skočí a zachytí se jí. Vyleze až k otvoru a vleze do něj (Aby Lara do otvoru vlezla je nutno ji donutit, aby se pustila nohama. Toho docílíme tak, že ji na kratičký moment pustíme a hned zase chytneme. Ještě než se stihne znovu zachytit nohama, ji vtáhneme do díry). Lara vyběhne schody a zastaví se před jezírkem s lávou. Zde vyskočí a zachytí se stropu a přes jezírko přeručkuje. Poté proběhne tmavou uličkou vpravo až na konec. Po pravé ruce mine 2 okna, kterými se může podívat na zpola zatopenou halu. Na konci chodby je zase skluzavka. Ještě než Lara sklouzne dolů, tak si zapálí světlici a všimne si ostnaté koule u stropu (Save). Sklouzne dolů a těsně před koncem skluzavky skočí dopředu a hned poté zabočí vpravo do modré chodby. Zde se skrčí a podleze škvírou dál do chodby. Proběhne chodbu, až na konec kde se opět skrčí a pozadu vleze do škvíry. Na konci se pověsí z otvoru a počká, až se zachytí i nohama. Přeleze na stěnu vlevo a po ní šachtou až nahoru. Tímto její dobrodružství pomalu končí a ona se může vydat k východu z domu. Vyběhne z místnosti a dá se doleva, pak doprava a po schodech nahoru. Když vyběhne schody, zabočí vlevo přes kuchyň do malé chodby s trofejí Tiranosaura. Zde nalevo od této trofeje je místnost s botníkem a čtečkou čipové karty. Použije kartu, která otevře poslední dveře a tak Lara může konečně vyběhnout z domu. Seběhne schody a tím končí tento level.

Návod pro vás připravil ---Sakul---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor