Přístupy : Dnes 71 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

TombRaider SM The Lost City TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

TombRaider SM The Lost City

Město:
Na začátku se rozběhněte rovně a sjeďte po šikmině. Dostanete se do ulice. Utíkejte rovně až na její konec. Tam zabočte do leva a pokračujte dále. Dostanete se do malého podloubí, kde jsou po vaší pravé straně schody do prvního podlaží. Vyběhněte po nich a v první místnosti vpravo rozstřílejte zábranu ve dveřích. Pokračujte do dále až do úzké chodby, kde budete muset podlézt otvorem u podlahy. Dostanete se tak na balkón u velkého nádvoří. Po vaší pravé ruce je trhlina ve zdi. Tou přeručkujte do výklenku ve zdi nádvoří a zde seberte krystal. Seskočte do jezírka pod vámi a vylezte na břeh. Zde na vás zaútočí divoká svině. Vlevo od balkónu, po kterém jste se sem dostaly, je nižší zídka. To této zídce vyšplhejte na střechu a seskočte ze střechy do ulice za ní. Pokračujte ulicí vlevo, až se dostanete do podloubí se schody (tam už jste jednou byli). Za sloupem tohoto podloubí je port pro krystal. Krystal vám otevře dveře na střeše, ze které jste před chvílí seskočili. Stejnou cestou jako předtím se dostaňte na nádvoří. Na střechu zatím nepokračujte. Skočte do jezírka a plavte chodbou v jeho dně na první zatopené rozcestí.

Bludiště:
Zde se dejte doleva. Na každé odbočce plavte vlevo, až se dostanete do stoupající chodby. Doplňte vzduch a seberte nějaké věci a pokračujte v plavbě vodou. Na prvním rozcestí se dejte doleva na dalším rovně (v pravou je slepá ulička) Na dalším rozcestí se dejte vlevo a hned za rohem na další odbočte rovně. Uplavete pak ještě pár metrů a dostanete se na další rozcestí. Zde doleva a hned nahoru. Zde zase můžete nabrat nějaké věci i drahocenný vzduch. Vraťte se do vody a plavte vpravo a na první odbočce zase vpravo. Pokračujte rovně, až do doby kdy si všimnete malého otvoru u stropu zatopené chodby. Zde najdete první tajné místo. Vraťte se zpět dočerpat vzduch (rovně, vlevo, vlevo při možnosti odbočení). Skočte do vody a plavte (vpravo, rovně, rovně). Dostanete se do další vzduchové kapsy. Zde prolezte otvorem ve zdi a v druhé místnosti vezmete artefakt. Vraťte se zpět a skočte do vody. Plavte ven z celého zatopeného bludiště. (levá, rovně, levá, pravá, pravá) Dostanete se zpět do jezírka a nádvoří.
Vylezte na břeh a pokračujte na střechu. Zde jste si krystalem otevřeli dveře. Přeskočte na protější budovu. Snažte se chytit okraje střechy a ne jen okraje okna. Pokud budete po střeše ručkovat vlevo, tak se dostanete do výklenku, kde najdete druhé tajné místo. Cestu opakujte, ale tentokrát skočte do okna. Projděte chodbou za okny a z posledního okna přeskočte na protější balkón. Respektive na malou stříšku a s ní až na balkón. Projděte dveřmi na balkóně a v malé hale odbočte vpravo. Zde sklouzněte po šikminách až dolů do vody a přebroďte se do otvoru na protější straně místnosti s vodou. Vylezte po žebříku a seberte druhý artefakt. Dveřmi vpravo pokračujte do dlouhé šachty, která vás vyvede až na povrch. Dostanete se na místo, kde jste hru začali. Seběhněte zpátky do ulice, dostaňte se k podloubí, na nádvoří, na střechu, na balkón a za balkónem pokračujte rovně do pouště. Zde zabijte divokou svini a zanedlouho se dostanete k velké bráně. Tu otevřete artefakty, které jste zatím posbírali. V ulici za bránou seskočte do kanálu. Ve vodě v kanále je další tajné místo, ale je zde i krokodýl. Pokračujte dále kanálem. V hluboké jímce je na pravé straně výčnělku, po které jste přišli, žebří. Sešplhejte dolů a vezměte minci. Vyšplhejte zase nahoru a přeskočte na protější stranu jímky. Jednou z chodeb se vydejte zase do ulic. Zde použijte minci a pokračujte do katakomb.

Katakomby:
Projděte klikatou chodbou, až se dostanete do velké místnosti. Přeskočte na stěnu před vámi a za ní narazíte ne žebřík. Slezte po něm na dno místnosti a projděte malým průchodem vedle žebříku napravo. Zde jsou pod výčnělkem ve stěně dva vchody. Oba vás zavedou na stejné místo. Na konci chodby musíte podlézt otvorem u podlahy a dostanete se do malé místnosti, kde vás čeká další tejné místo. Stejnou cestou se vraťte žebříku a vylezte po něm. Nahoře, hned po vaší levé ruce, je trhlina ve zdi. Ručkujte v této trhlině až do otvoru ve zdi, do kterého vlezte. Přeskočte našikmenu a chyťte se dalšího žebříku. Nahoře vezměte krystal a pokračujte dlouhou chodbou. Na konci chodby použijte krystal a skočte do otvoru ve stěně.
Seskočte dolů na dno místnosti a postavte se zády k žebříku. Když budete pokračovat rovně, tak se dostanete k díře v podlaze. Těsně před dírou je průchod ve stěně (vlevo). Projděte a vyšplhejte, co nejvýše to půjde. Zde se vám v dalším otvoru ve stěně odemkli mříže. Přeskočte na tyč a po tyči vyšplhejte nahoru na římsu. Přeskočte na římsu v protějším rohu místnosti a odtud do otvoru ve stěně. Zde pak skočte do vody a plavte. Až se dostanete na hladinu, budete muset pokračovat úzkým průlezem u podlahy. Klikatou chodbou se pak dostanete na okraj města.
Vyběhněte s chodby a pokračujte napříč nádvořím do vchodu v úzké uličce. Zde se dostáváte do místnosti plné nebezpečných ostnů. Metodou pokus omyl se snažte dostat na schodiště v protějším rohu místnosti. Vždy když vstoupíte na některá políčka, aktivují se určité ostny. Pokuste se si zapamatovat, jaké políčko jste navštívili, a které ostny již byli spuštěné. Žádné ostny se nezapnou dvakrát. Až se dostanete na schodiště, pokračujte skoky a ručkováním až na samý vrchol místnosti. Zde pak skočte do šachty ve stěně a po šikmině sjeďte za hradby města.

Návod pro vás připravil ---Marco Bartoli---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor