Přístupy : Dnes 11 / Online 3 lidé        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Ancient Temple TR-3

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

The Mayan Relic

I. Chrám mečov [Temple of Swords] – 1 tajomstvo
Level začína preletom kamery. Po skončení preletu si najprv vezmite svetlice a za sebou rozstreľte mrežu a skočte ku kolesu, ktorým osemkrát otočte (držte CTRL) a bežte k dverám, kde ste začínali. Tam skočte na stupienok hore a z neho na vyšší. Tu je rebrík vedúci do miestnosti s dvomi zatvorenými dverami – tie sa dajú otvoriť rozstrelením dvoch kamenných medailónov. Z vrchného výstupku skočte na šikminu a skĺznite dolu – dajte pozor na lávu dolu. Na druhej strane nájdite páku, ktorou si otvoríte dvere neďaleko. Vojdite dnu a cez pasce prejdite do výklenku, kde pasca nie je. Tam nájdite závesnú páku – deaktivujete pascu pri páke – na konci chodby. Páku nakoniec použite a otvoríte si ďalšie dvere v jaskyni. Choďte tam a skočte šikmo na výklenok cez lávu ručne si otvorte dvere a pasciam na zemi sa vyhnete tak, že budete skákať po nestabilných plošinách – posledné prekonáte rúčkovaním po strope. Na konci stlačte páku a vráťte sa späť do jaskyne, kde ste stlačili prvú páku. Tam sa znížil blok. Bežte chodbou a z pukliny si vezmite svetlice. Odtlačte blok kam sa až dá a ďalší raz. Tam choďte do novej chodby, kde je hlavolam s pákami. Každá zatvára a otvára určite z nich na hornom poschodí. Stlačte jedinú na spodnom poschodí, tam kde sú dve vedľa seba stlačte tú vľavo a nakoniec v ľavom rohu (ak pozeráte čelom k týmto dvom pákam. Za otvorenými dverami stlačte páku a prelet kamery vám ukáže otvorené dvere s prvým medailónom. Rozstreľte ho a otvorili ste si tak prvé dvere v chodbe hore. Choďte von z miestnosti a zabočte doprava, nájdite páku a rýchlo bežte späť do jaskyne, kde sa otvorili dvere – je to časovo obmedzené.
Za nimi si ručne otvorte ďalšie dvere a rozstreľte druhý medailón. Teraz môžete ísť do vrchnej chodby a stlačiť páku, ktorá bola za týmito dverami. Znížite si tak ďalší blok v jaskyni. Choďte tam.
V menšom labrinte nájdite závesnú páku, ktorou si otvoríte dvere neďaleko. Vyjdite do ďalšej jaskyne, kde horia ohne. Tu sa dá ísť doprava (tam je páka, no je chránená ohňom) a doľava, kde je podchod a dá sa tam prejsť k dvom pákam. Choďte teda vľavo až k dvom pákam, kde obe stlačte. Jednou si deaktivujete oheň pri páke vpravo a druhou otvoríte dvere za chrbtom. Za týmito dverami stlačte prvú páku a tam, kde bol oheň stlačte druhú páku. Vyrastie vám blok v hlavnej časti. Skočte naňho a z neho na vyšší stupienok, kde si vezmite jednu z niekoľkých fakiel. Zapáľte si ju pri ohni (použite nízky posuvný blok) a zapáľte tretiu fakľu – otvoríte si tak dvere do chrámu.
Tu sa na chvíľu zbavte fakli a zatiahnite za páku. Opäť si ju vezmite a skĺznite dolu. Zľava preskáčte po plošinkách ponad lávu až sa dostanete na hornú plošinu. Tam zapáľte najprv stojan zlatého dievčaťa a dva sektory na podlahe, kde je akýsi kruh. Otvoríte si tak dvere za stojanom dievčaťa, tak tam teda choďte. Dostaňte sa až k vode, kde preplávajte s fakľou po hladine (nepotopte sa!) a na konci vylezte z vody a zapáľte fakľu. Konečne sa jej zbavte a vylezte po rebríku hore.Pri nepravidelnej stene nájdite posuvný blok, za ktorým je páka. Ňou si otvoríte dvere neďaleko. Vojdite dnu a zatiahnite sa páku. Prekonajte pasce a na konci si vezmite kľúč, ktorý použite do kľúčovej dierky v hlavnej miestnosti. Otvoríte si druhé dvere vedúce do miestnosti, kde si posuvný blok posuňte pod páku, ktorú zatiahnite. Otvoríte si padacie dvere v hlavnej miestnosti. Choďte tam a prelezte na druhú stranu – zatiahnite za závesnú páku a choďte do chodby, kde je šikmina. Dolu skĺznite chrbtom k stene a rýchlo skočte do novej chodby. Bežte ďalej a nakoniec nájdite rebrík, po ktorom vyšplháte hore – tam nájdete náboje do brokovnice a brokovnicu (secret).
Vráťte sa dolu a nájdite druhú závesnú páku, za ktorú zatiahnite. Podchodom sa vráťte späť a teraz môžete ozdobnú kocku pretiahnuť na vyznačené miesto. Otvoríte si tak dvere hore. Bežte chodbou a vyhnite sa balvanu – na konci zastreľte jaštera a pákou si otvorte dvere vedúce do ďalšieho levela.
II. Komnata Rozdelenia [Chamber of Division] – 1 tajomstvo
Zošmyknite sa dolu a bežte oproti, kde stlačte páku., ktorou si otvoríte padacie dvere za sebou. Vyskočte hore a zase vyššie (šípka dolu + šípka doprava) a vylezte až k tlačidlu. Stlačte ho a sklopíte si tak práve otvorené dvere. Prelezte na druhú stranu a otvorte si stropné padacie dvere. Vylezte hore a stlačte tam kríž. Otvoríte si padacie dvere za sebou a taktiež dvere úplne dolu. Nechoďte otvorenými padacími dverami, ale radšej zlezte po rebríku na nižšie poschodie a odtiaľ skočte dolu. Prejdite do novej chodby.
Tu sú nastražené pasce na zemi, preto pomocou rebríkov na stĺpoch prekonajte tieto pasce a na druhej strane zatlašte blok dopredu – kam sa až dá. Druhý a tretí tiež, až sa dostanete k fakli. Pod prvým blokom je páčidlo, preto bloky odpracte tak, aby ste si ho mohli vziať. Potom pomocou páčidla vypáčte dvere. Bežte doprava a skočte cez jamu, no skočte opäť späť aby ste sa vyhli balvanu. Hore sa vám otvorili dvere s pákou, preto tam vylezte a páku stlačte. Sprístupnili ste si ďalšiu páku vedľa a ňou si sprístupníte ešte jednu. Poslednou pákou otvoríte dvere – no rýchlo skočte dozadu, lebo vám balvan o chvíľu padne na hlavu.
Choďte novootvorenými dverami a na konci stlačte páku. Rýchlo prejdite cez otvorené dvere a prejdite na druhú stranu, kde stlačte páku. Vyskočte hore – späť do chodby a dostante sa ku vchodu, kde sa otvorili padacie dvere. Hore si vezmite lekárničku a aj kľúč. Vráťte sa späť a kľúč použite v chodbe, kde ste našli páčidlo. Otvoríte si dvere za sebou.
Vylezte hore a vypáčte dvere. Nájdite ďalšie, ktoré vypáčte (oproti bloku, ktorý o chvíľu zasuniete do zeme). Tam prehľadajte truhlu (náboje do brokovnice) a stlačte páku. Zasuniete blok do zeme a môžete prejsť ďalej.
Skočte dolu na výbežok v láve a skočte k páke, ktorú stlačte – prelet vám ukáže otvorené dvere. Preskákajte po výbežkoch až k vchodu, kde si vezmite kľúč od chrámu. Bežte chodbou až na koniec na priestranstvo so sochami. Za nimi zastreľte dvoch strážnikov a na vrchu odtiahnite kostru a vezmite si náboje do brokovnice. Dolu nájdete tiež lekárničku.
Použite nájdený kľúč pri dverách, ktoré sa vám otvoria a bežte chodbou (pozor, padajú balvany!) až na koniec, kde v plytkej vode zastreľte vojaka. Nájdite páku, ktorou si otvoríte padacie dvere na strope (pozor je to časovaná spúšť!) a po rebríkoch teraz musíte preskákať až k padacím dverám. Nakoniec sa vám to podarí a dostanete sa do vrchnej haly.
Zastreľte vojaka a hore stlačte páku, ktorou si otvoríte dvere v zatiaľ neznámej chodbe. Nájdite posuvný blok, ktorý vytiahnite von a sprístupnite si tak cestu do tejto chodby.
Oproti tomuto vchodu nájdite ďalšie posuvné bloky, za ktorými je schované tlačidlo – otvorí druhé dvere v tejto chodbe. Bežte konečne chodbou a na konci sa vyhnite balvanu a bežte ku horiacemu ohňu. Kamera vám ukáže znížený blok. Takže sa vráťte späť do hlavnej komnaty, kde v jednom z rohov nájdite páku, ktorá sa tak sprístupnila. (Najprv ale vypáčte dvere vedúce späť do tejto komnaty). Touto pákou si deaktivujete oheň v miestach, kde ste pred chvíľou boli.
Choďte teda tam a stlačte páku. Otvoríte si padacie dvere vysoko nad hlavou. Teraz sa musíte dostať práve tam. Choďte ku kamennému svahu a z neho skočte na rebrík na stene. Vylezte hore a cez most prejdite ku truhle, v ktorej nájdete kľúč. Teraz sa poveste za ruky a pomocou skoku skočte vyššie (šípka dolu + šípka hore). Vylezte do hornej miestnosti, kde za jedným posuvným blokom nájdete páku otvárajúcu dvere v rohu.
Skĺznete po šikmine až k ohňom (prekakujte priepasti) a po rebríku prerúčkujte až k páke. Zatiahnite za ňu a prebehnite k ďalšej truhle. Prehľadajte ju a nájdete prvú časť Mayan Idol. Cez otvorené dvere sa vráťte do hlavnej miestnosti.
V rohu použite nájdený kľúč a otvoríte si tak dvere. Prvú klietku v chodbe vysuňte dvakrát a ďalšiu zasuňte raz preskočte na druhú stranu a opäť zasuňte – hore stlačte tlačidlo. Otvoríte si tak dvere vedúce na balkón.
Dostaňte sa až k páke, ktorú zatlačte. Otvoríte si konečne dvere do komnaty rozdelenia.
Zídite až dolu a dajte sa chodbou, kde ste vchádzali do chrámu. Tam sú otvorené dvere so secretom.
Teraz vojdite do komnaty, kde na vás zaútočia vojaci. Postrieľajte ich a pri sochách nájdite dve veľké páky a dve tlačidlá. Pákami si otvoríte dvere pri veľkých (prvých) sochách a tlačidlami deaktivujete ohne pri posuvných vázach.
Tam, kde je kamenný stĺp skočte na trhlinu a preručkujte cez roh a skočte vyššie. Tam prehľadajte truhlu a vezmite si druhú časť Mayan Idol.
Chopte sa pohyblivých váz – všimnite si farebné sektory, na ktorých stáli. Taktiež si všimnite farebné sektory nad dverami po bokoch schodišťa. Podľa nich uložte vázy na sivé sektory. Dvere sa vám otvoria a vy môžete deaktivovať pasce na schodišťu pomocou pák.
Teraz sa chopte ďalších pohyblivých podstavcov a dajte ich na správne miesta v komnate (textúra podlahy pomôže). Otvoríte si tak ďalšie dvere v zatiaľ neznámej chodbe. Bežte teda tam, kde ste vošli do chrámu, no choďte oproti. Skočte do vody a otvorte si manuálne dvere. Za nimi nájdite podvodnú páku , ktorou deaktivujete ohne nad sebou. Choďte teda tam a použite skompletovaný Mayan Idol na svoje miesto. Deaktivujete tak poslednú pascu na schodišťu v komnate.
Môžete teda ísť tam a spokojne si vziať artefakt, ktorý tam na vás čaká. Tu hra končí.

Návod pro vás připravil ---Razzi---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor