Přístupy : Dnes 12 / Online 3 lidé        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

The Ring TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

The Ring

Poté co Lara sebere světlice, které má u nohou otočí se a vydá ke dřevěné stodole za ní. Ve stodole nalezne další světlice. Vyleze po žebříku nahoru a přeskáče na druhou stranu do výklenku, kde nalezne násadu k rýči. Poté co sleze zpátky po žebříku dolů, otočí se čelem vzad a poběží stále rovně ze stodoly a dál až narazí na zítku, na kterou vyleze. Přímo před sebou v dáli má uschlý strom. Za zítkou je ukrytý klíč a ten sebere. Vrátí se na místo, kde začínala a sleze po skále, co to de nejvíce. Napravo poté uvidí římsu, na kterou přeskočí a z té se dostane na další, která vede do skály. Tam nalezne zamčené dveře, ale ty si může pomocí klíče již odemknout. Pokračuje dál (dolů), až se dostane do místnosti s býlími stěnami. Proběhne ji a přímo proti ní je židle. V zápětí se za ní uzavřou dveře a ona je uvězněna. Vydá se tedy doprava do rohu místnosti, kde objeví puklinu ve stěně. Proleze škvírou až do chodby a na konci vejde do dveří. Vlevo jsou židle a vpravo v rohu místnosti stiskne tlačítko, které spustí televizi. V ten moment se něco změní a Lara může projít do místnosti, kde byla prve uvězněna s jednou židlí. Všimne si, že židle je posunuta a vydá se na místo, kde byla židle prve. Tedy přímo proti zavřenému vchodu do této místnosti. Na tomto místě se propadne do další chodby, na jejímž konci se otáčí ve vzduchu další židle. K té se ovšem také nedostane, protože se opět propadne podlahou. Chodbou v rohu místnosti se dostane do další, kde uprostřed nalezne kartáč (secret 1).
Po jeho sebrání se otevřou dveře blokující žebřík. Lara po něm vyleze až nahoru a poté se saltem vzat dostane do chodby. Naposledy proběhne stěnou a dá se doleva a nahoru zpátky po žebříku.
Nahoře se vrátí ke stodole odkud je vidět dům na kopci. Vydá se tedy k tomuto domu. Ve skalách nalezne schodiště, které vede právě k tomuto domu. V půli cesty se dostane na malé prostranství s jeskyní, kde nalezne světlice. Sebere je a pokračuje dál až k domu. V jednom koutu dvoru před domem, nalezne další světlice. Do domu se dostane zatažením za skákací páku vlevo od dveří. Hned se vydá po schodech nahoru doleva a dveřmi do místnosti s dětskou postýlkou. Tu odsune a za ní je škvíra ve stěně, kterou se dostane do místnosti s malou panenkou. Sebere ji a vydá se zpět. Nehoře v patře si může ještě posbírat další světlice. Poté se vydá po schodech dolů, odbočí vpravo a znovu vpravo. Dveřmi se dostane do místnosti se židlí a krvavou stopou vedoucí do krbu. Odsune kvádr a tím se dostane do chodby. Touto chodbou se dostane do komplexu místností. Může je prohledat, aby nalezla nějaké ty světlice. Poté se vrátí k místu, kudy přišla a vydá se podél pravé stěny až do místnůstky, kde po šlápnutí na sektor podlahy otevře dveře vedoucí pryč. Otočí se a seběhne z tohoto sektoru. Pokračuje až k protější zdi, kde vlevo je skrytá chodba, do které se musí skrčit a prolézt skrze stěnu. Toto místo je trochu vidět s rozsvícenou světlicí. Proplazí se chodbou a vydá vlevo. Na konci zabočí zase vlevo a vyběhne z chodby stěnou ven. Nyní se již dveře nezavřou a Lara jimi může projít. Dole nalezne druhou část rýče a tak obě části zkombinuje. Vrátí se zpět do místnosti s obrazy a židlemi. Vydá se při pravé stěně, až narazí na místnost s dírou v podlaze (prve tam byli světlice). Skočí do díry a ocitne se v zatopené místnosti. Najde podvodní tunel a proplave jím. Náhle ji proud strhne a ona vyplave kousek od dřevěné stodoly.
Nyní se musí dostat na vrchol skály s uschlým stromem. Po skalách vyskáče nejvýše, jak to jde. Po pravé ruce má schodiště k domu nahoře. Nyní musí jen šikovně přeskočit poslední skalku před sebou a dostane se na malé prostranství s hrobem (jde to těžko, ale jde). U hrobu použije rýč. Po krátkém průletu kamery vleze do díry a proleze až do místnosti se studnou. Skočí do studny a ocitne se v místnosti zpola zatopené vodou. Zde jsou tři vodní tunely z čehož jeden je uzavřen mříží. Pokud se Lara natočí tak, aby měla právě tento zamřížovaný před sebou, vydá se do levého tunelu. Poté co se vynoří v malé místnosti, najde skákací páku na stěně a zatáhne ji. Dál chodbou už nemusí pokračovat, protože tam nic není. Vrátí se do zatopené místnosti a proplave tunelem naproti. Opět v místnosti za tunelem zatáhne páku. Tím si otevře zamřížovaný tunel. Vrátí se a proplave tímto nově otevřeným tunelem. V místnosti, do které se dostane, použije malou panenku na podstavec. Po krátkém průletu kamery má již otevřenou chodbu za podstavcem s panenkou. Vběhne tedy do této chodby a to je již konec tohoto levelu.

Návod pro vás připravil ---Sakul---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor