Přístupy : Dnes 5 / Online 1 člověk        Chat:        Tomb Raider - DXTre3D Editor Poslední aktualizace : 2.9.2010       

Tomb of Khmun TR-4

pokud si nevíte rady, určitě vám s tímto levelem pomůže tento návod

Tomb of Khmun

V tomto levelu Lara začala tím, že vzala hvězdici z podstavce a lasersight nedaleko z podlahy. Potom jí čekal skluz, a jak se rozsvítily louče, hlídala si pravý moment ke skoku na zeď po které se dá lézt. Po chvíli šplhání se dostala do místnosti ve které ihned střílela na štíry, kteří na ní začali dorážet. Když se jich zbavila pečlivě posbírala předměty v písku a prohlédla okolí. U obou sedících soch poodsunula šedý blok směrem ke zdi, tím si odkryla tajemství. Opatrně vešla a sledovala malý výklenek. Když ustupovala, vylezl štír kterého se ihned zbavila. Potom posbírala věci a vydala se ke dveřím.
Vložením klíče si dveře otevřela. Když procházela dlouhou chodbou, v půli se otočila a opět zabyla dotěrné štíry. Došla na roh chodby a před hlubokou šachtou se opět zbavila nepřátel. Pak opatrně šachtu přeskočila a pokračovala v cestě. Dveře se jí automaticky otevřely a tak mohla zpět do místnosti se skluzem. Na tomto skluzu již mohla až na dno, kde byla varována, a tak byla ve střehu. Po té co se zbavila nepřátel posbírala několik předmětů a mohla si otevřít další dveře.
Opatrně skočila na centrální blok, a když se rozhlédla postupovala po laně směrem vzhůru . Asi v půli šachty si všimla výklenku, tak si tam odskočila pro tajemství a získala potřebné věci. Pokračovala ve šplhu až skoro pod strop, kde si skokem vzad zajistila další postup této cesty. Rozhlédla se po velké místnosti se sloupy ve středové části a vydala se na průzkum. Nachystala si správnou zbraň, protože po té co opustila chodníček byla napadána nepřáteli. Když vyčistila prostor, tak mohla v rozích odsunout sochy a posbírat předměty potřebné pro postup dál. Dvě hvězdice pro dva zámky, a s několika probuzenými štíry si Lara hravě poradila. Po vysunutí prvních i druhých dveří jí čekal skok na ostrůvek. Následovala střelba do lezoucích nebo plovoucích nepřátel, čímž si zpřístupnila dvě páky, kterými si otevřela odchod. Za několik skoků navíc byla obohacena o bonusy. Z obou těchto místností se dostala na římsy, kde musela přepnout páku a udolat pár nepřátel. Tím si otevřela postup dál.
V této spoře osvětlené chodbě posbírala předměty a hned musela postřílet několik nepřátel. Místnost se skluzem jí nezajímala, zde jí čekala smrt, a tak se vydala k sarkofágům. Pomocí nové zbraně odstranila vytrvalé oponenty, posbírala několik věcí a vydala dál. Přeskočila opět hlubokou šachtu, vběhla do místnosti přímo mezi dvě šikmé rampy a tím ji minuly tři smrtící koule. Složila kompletní destičku, klíč ke dveřím, a mohla pokračovat v další cestě. Proběhla-li se po šikmých rampách musela se zbavit nepřátel . Jinak vyšplhala po zdi a sklouzla do vchodu nové místnosti.
Musela být velmi opatrná, hloubka a trny na dně znamenaly smrt. Postupovala takto, stoupla si zády k hlubině, dva kroky od hrany místnosti, a skokem nazad se dostala na šikminu, po ní sklouzla, a ihned se zachytila . Slezla na dno a opatrně si došla pro tajemství ve stěně místnosti. Pak vyšplhala zpět nahoru, a jak se na šikmině postavila, v mžiku se odrazila ke skoku vzad s přemetem . Tady se zachytila další šikmé rampy a sklouzla se dále. Zde včas reagovala, odrazila se ke skoku a zachytila se o hranu nad smrtícími trny. Díky sporému osvětlení nebyl tento úkol tak snadný. Skluzem se probudilo několik štírů a tak musela být ve střehu. Vložením složené destičky do výklenku si zvedla dveře k dalšímu postupu.
Skočila do hluboké šachty a přes zoufalý křik dopadla bezpečně do vody. Nabrala dech a vydala se ke dnu, potom vpřed, a hlídala si odbočku vlevo, nízký prostor k proplutí. Tady opět vpřed, potom nahoru k dalšímu nízkému místu, kde proplula kousek rovně a honem na hladinu pro vzduch. Tady se vytáhla na břeh posbírala předměty a zbavila se několika nepřátel. Přehodila páku a nabrala vzduch na další podvodní cestu.Trasa byla jasná, když se dostala do hlavní štoly kde předtím odbočila, plavala dál, potom vpravo až vyplula v místnosti s nástavbou na sloupech. Porozhlédla se a všimla si popraskané zdi. Proto odsunula sochu, vyšplhala po prasklinách skoro pod strop a skokem vzad se dostala na nástavbu, kde posbírala tajemství a spustila se dolů. Prohlédla si sarkofágy a v rozích za poklady nalezla průlezy, ale to již musela odrazit nápor strážců, potom přepnula páky v obou rozích a tím zdvihla velké dveře. Odrazila posledního protivníka, který jí začal ohrožovat za zády, a vydala se k pokladu. Vstupem mezi sloupy se hra ukončí.

Návod pro vás připravil ---Hofer---

Menu - Tomb Raider - DXTre3D Editor